التهاب غشا مخاطی بینی و سینوزیت در سگها

بیماری راینایت همان التهاب بینی است و سینوزیت التهاب مسیرهای عبوری داخلی بینی را شامل میشود که هر دوی این بیماریها باعث تخلیه شدن مایع مخاطی بینی میشوند و التهاب طولانی مدت باعث عفونتهای باکتریایی میشود.
در سگهای مسن رشد بافتهای غیر طبیعی یا عفونت دندانها معمولا منجر به التهاب میشود.
سینوزیت و راینایت هم در سگها و هم در گربه ها ممکن است اتفاق بیفتد.

علایم بیماری


1.عطسه
2.ناهنجاری صورت
3.بی اشتهایی
4.ترشحات مخاط بینی
5.گرفتگی هر دو یا یک سوراخ بینی
6.عطسه معکوس(هنگامی که حیوان بریده بریده نفس میکشد ترشحات بینی خود را به سمت گلو به عقب میراند )

عوامل بیماری

1.انگل
2.بیماریهای قارچی
3.ابسه ریشه دندان
4.عفونتهای ویروسی یا باکتریایی
5.رشد بافت غیر طبیعی
6.ناهنجاریهای مادرزادی به عنوان مثال شکاف در کام حیوان
7.حضور یک شیء خارجی در بینی
8.پولیپ یا تومور بینی

تشخیص بیماری

در معاینه اولیه دامپزشک دنبال ابسه یا زخم در ریشه دندان میگردد.او بافت لثه و دهان حیوان را برای یافتن هر نوع ناهنجاری بررسی میکند و به نوبت همه علل التهاب را بررسی میکند عللی مانند فشار خون و پایین بودن تنفس حیوان.
تست دندانپزشکی و ازمایش خون، تصویر برداری و معاینه جسمی حیوان همگی به تشخیص علل زمینه ای التهاب کمک و درمان را آسان میکند.
ترشحات بینی که در هر دو سوراخ بینی رخ میدهد اغلب با التهابات ویروسی و باکتریایی همراه است.وقتی ترشح فقط در یک سوراخ بینی وجود داشته باشدممکن است به یکی ازین دلایل باشد :عفونت قارچی ، رشد سلولها به طور غیر طبیعی و ایجاد تومور ، ابسه در ریشه دندان و یا وجود یک جسم خارجی در بینی .


منبع :

Nose and Sinus Inflammation in Dogs | petMD

مترجم الهام نعمتی