دوستان من خودم شرایط نگهداریشو ندارم وگرنه خودم میگرفتمش تنها کاری که میتونستم بکنم شر کردن این آگهی بود.

نوع حیوان:
گربه

نژاد: DSH

سن: 1 ماهه

جنسیت: نر

شناسنامه بهداشتی: ندارد

وضعیت واکسیناسیون: انجام نشده

وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

استان یا شهر محل واگذاری: تهران

شرایط واگذاری: این پیشی کو چولو به شدت بیمار و بد حال می باشد. نیازمند فردی کاملا آگاه به نگهداری از گربه می باشد تا دوره بسیار حساس درمان خو د را طی کند به کسی واگذار میشود که واقعا قصد نگهداری دائمی از او را دارد.
علت واگذاری: چون دختر کوجولوی که از این گربه نگهداری میکنه بسیار ناآگاه وناشی در امر نگهداری گربه هست . از این رو دنبال فردی بسیار مطلع و وارد در امر نگهداری گربه هست

تلفن تماس: 09363862130 گنجه