سلام عزیزان ایا میشه کف دریا رو خرد خرد یا بصورت پودر به قناری داد؟