این کوآلای 6 ماهه در طول عمل جراحی مادرش در کنار او بود.

مادر او در بزرگراهی در استرالیا تصادف کرده و ریه اش دچار مشکل شده بود.

این دو کوآلا هم اکنون در بیمارستان حیات وحش استرالیا هستند.

کوآلاها بومی استرالیا هستند و غذای اصلی آنها برگ اکالیپتوس است.

آنها حیوانات اجتماعی هستند و مادر و فرزندشان وابستگی زیادی دارند.

تصاویر زیبای مهر این مادر و فرزند را در لاپلاس مشاهده می کنید.منبع:laplas