در این بخش لاپلاس با یک خانواده خیلی شاد و بامزه آشنا خواهیم شد.

خانواده ای که اعضای آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

نکته جالب درباره آنها، چهره های شاد و همیشه خندان آنهاست.

عکسی از پیک نیک این خانواده خوشحالمنبع:laplas