سلام یه بچه گربه خوشکل و ملوس و بازیگوش داریم که تو خونه با خودمون زندگی میکنه جای دستشوییشم یاد گرفته به کسی که توانایی نگهداریش رو داشته باشه و ازش خوب نگه داری کنه واگذار میشه.
لطفا فقط تماس بگیرید

شماره:۰۹۳۸۴۴۹۹۱۸۳
مکان واگذری:
اصفهان، شاهین شهر

http://up.parsipet.ir/uploads/qBVq3y9Ew-1.jpg

http://up.parsipet.ir/uploads/نتانان.jpg

*********************************************بازیگوش و قشنگ اگه کسی قصد نگهداشتنشو داره بهم بگه همینطوری بش میدم وقت نگهداری ندارم

شماره:۰۹۳۹۵۳۰۸۱۸۲
مکان واگذاری:اصفهان، شاهین شهر

http://up.parsipet.ir/uploads/eqgp7NHK5-1.jpg

http://up.parsipet.ir/uploads/eqgp7NHK5.jpg

************************************************


مثل اینکه رایانم با مشکل مواجه شده یه چندتا مورد دیگه هم هست که اون رو بعدا براتون میفرستم ....
ممنون