واگذارى گربه با شرایط بسیار خاص
فقط خانواده و افرادى که سابقه ى نگهدارى از گربه داشته باشند
نژاد بریتیش شورت هیر
نر،سه ساله ،عقیم شده،واکسینه شده و سالم
واگذارى فقط به علت بیمارى شخص نگه دارنده
تحويل شناسنامه پس از اطمينان از محل و شرايط نگهدارى
تلفن: ۰۹۱۳۷۵۰۰۰۶۱
محل: اصفهان، دروازه شیراز (میدان آزادی)

http://up.parsipet.ir/uploads/g53z57hSZ.jpg

http://up.parsipet.ir/uploads/g53z57hSZ-1.jpg

.
.
.
.
.
.
.
.
این مطلب شر شده لطفا سوال نپرسید.....