یک عدد گربه کوچک 2 ماهه برای واگذاری دارم. خودم به علت بیماری امکان نگهداری از اون رو ندارم. لطفا کسانی که امکان نگهداری از او رو دارن اطلاعتشون رو به این ایمیل ارسال کنند.
rose_wega_anet@**********