سلام راستش من میخوام یه طوطی بگیرم که بزرگ باشه بالای 40 یا 30 سانت و اینکه توانایی یاد گرفتن کلمات و صداهای انسان و حیوانش بالا باشه .....عمرشم خوب باشه .............ارتباط با انسانشم خوب باشه.......شما چه طوطی هایی رو مغرفی می کنید؟لطفا قیمتم ذکر کنید.........قیمت جوجه یه ماهشو یا کوچیکترممنون