خیلی فوری
این کوچولوی فسقلی پشمالو رو 2 روز پیش تو وضع خیلی بدی پیداش کردیم گرسنه و کثیف 1 بندم میو میو میکرد و مامانشو میخواست خلاصه آوردیمش خونه سیرش کردیم بردیمش حموم و ... خیلی شیرینو شیطونه حسابی هم خر خریه تا دست میزنی بهش موتورش روشن میشه موهاشم خیلی بلنده فسقلی، فکر نکنم 1 ماه بیشتر داشته باشه خودم 1 گربه حمایتی دیگه دارم که 1 سالشه و باهاش خوب نسیت مجبورم که واگذارش کنم اگه کسی میتونه ازش نگه داری کنه لطفاً با این شماره تماس بگیره یا پیغام بده تو وایبر و تلگرام هم در خدمتم.
09211867056

فقط با شماره داده شده تماس بگیرید