آپوروكاكتوس كاكتوس آپوروكاكتوس Aporocactus ، جنسي از خانواده كاكتوس ها Cactacées ميباشد كه بلندي آن در انواع مختلف به 60 تا 90 سانتيمتر مي رسد .

اين گياه داراي ساقه هاي لوله اي و آويزان مانند دم اسب ميباشد كه از غده هاي كوچك كنار هم تشكيل شده و بر روي آن پوشيده از خار است .

گلهاي آن در انواع مختلف به رنگهاي قرمز درخشان ، قرمز متمايل به نارنجي ، صورتي و گلي ميباشد .

ساقه ها سبز متمايل به قهوه اي هستند .

cactus

Aporocactus flagelliformis

انواع مختلف :

1 ـ آپورو كاكتوس كونزاتي Aporocactus conzatti: اين گونه قدي متوسط دارد با ساقه هاي سبز برنزي متمايل به قهوه اي با گلهاي قرمز .

2 ـ آپورو كاكتوس فلاژليفورميس Aporocactus flagelliformis : اصل اين گونه بسيار زيبا و كمياب از مكزيك و كشور پرو ميباشد .( تصوير بالا)

cactus

Aporocactus conzatti

ساقه هاي بلند سيلندري ( لوله اي شبيه به دم اسب ) آن گاهي به بلندي90 تا 100 سانتيمتر مي رسد .

گلهاي آن قرمز متمايل به صورتي و پرچم هاي زرد رنگ ميباشد .

واريته هاي متعددي از آن وجود دارد با گلهاي درشت به رنگهاي صورتي و صورتي متمايل به نارنجي .

cactus3 ـ آپوروكاكتوس مارتيانوس Aporocactus martianus: با ساقه هاي سيلندري و خارهاي زرد بلند و گلهاي صورتي و قرمز درخشان .

4 ـ آپوروكاكتوس ماليسوني Aporocactus mallisonii: اين گونه هيبريد ميباشد.


تكثير :

زياد كردن اين گياه به روش قلمه زدن ساقه انجام ميگيرد .

باين منظور در بهار قطعاتي از ساقه را به بلندي 7 سانتيمتر با تيغ و يا چاقوي تيز بريده و چند روز كناري ميگذارند تا كمي آب آن گرفته شود آنگاه اين قطعات را تا دوسانتيمتر درخاك كمپوست مرطوب فرو ميكنند ودرگلخانه و يا زير شيشه تحت 22 درجه سانتيگراد قرار ميدهند .

بعد از حدود سه هفته اين قلمه ها ريشه ميدهند .


__________________ forum.suma.ir/showthread.php?tid=2789