والی، خرگوشی انگلیسی که در ماساچوست زندگی می کند گوش هایی شبیه بال دارد.

این خرگوش و صاحبش از طریق اینستاگرام مشهور شدند. خرگوش های آنگورا موهای بلند و نرمی دارند.

این خرگوش ها برای اولین بار در آنکارا پرورش داده شدند و سپس در قرن 18در میان فرانسویان محبوب شدند.

آنها بسیار نرم هستند و بخاطر شباهتشان به عروسک به عنوان حیوانات خانگی بسیار پرطرفدارند.


منبع:laplas