کمک و واگذاری بسیار فوری به بچه گربه ها ی دو هفته ای که مادرشونو از دست دادن لطفا کمک کنید کسی که این بچه ها رو پیدا کرده نمیتونه ازشون نگهدار یکنه و تا امشب فقط نگهشون میداره لطفا اگه میتونید از این بچه گربه ها نگهداری کنید با شماره اشون تماس بگیرید: 09134101469
دوتاشون توسی هستن یکیشون کرمی رنگ