تعدادی گربه ي کوچولو ودوست داشنتی وشیطون به کسانی داده میشود که واقعا گربه دوست ونگهدارنده ی دائمی باشن .
ترجيح ميدم باهم واگذارشون كنم ، ولي تكي هم ميتونيد ببريدشون.
زرده پسره باقي دخترن ، بسيار تميز و مؤدبن ، توي خاكم دستشويي مي كنن ، با بچه ها وگربه هاي ديگه هم مشكلي ندارن .
تماس فقط عصر ها ،‌در ساعات ديگه لطفا پيام بديد. 09386867963