سلام دوستان من يك سگ ژرمن ماده دارم كه فحل شده و اماده جفت گيرى گفتم اگه كسى ژرمن نر اصيل داره با هم در تماس باشيم ٠٩٣٨١٦٧٩٧٤٠