ورم پستان سپتیک اشاره به عفونت غدد شیری دارد.این عفونت زمانی رخ می دهد که گسترش باکتریها به غدد شیرده وجود دارد. اگر درمان نشود، باکتری ممکن است به خون و لنف غدد گسترش یافته، مؤثر بر کل بدن و منجر به یک بیماری بالقوه کشنده شود. اگر عفونت محدود به غدد پستانی بماند، آبسه ممکن است در غدد رخ دهد
ورم پستان کیستیک، که توسط مایع پر کیست یا کیسه های پر از مایع که فضای درون بافت های مشخص بدن ایجاد میشود، نیز ممکن است در یک یا چند غده و مجاری غدد پستانی (معادل پستان انسان) رخ دهد. کیست ها معمولا با مایع استریل پر شده است. این وضعیت با دیگر کیستهای مشابه در رحم و تخمدان همراه است. اگر درمان نشود، ورم پستان کیستیک می تواند به کیست سرطانی در برخی موارد پیشرفت کند. این بیماری در خرگوش ماده و عمدتا در سن و وضعیت باروری اتفاق می افتد.
علائم و انواع
ورم پستان سپتیک
بی اشتهایی، بی حالی، افسردگی
تشنگی بیش از حد و ادرار (پرنوشی، پرادراری)
نشانه هایی از ابستنی کاذب (به عنوان مثال، کشیدن مو، ساختمان لانه، بارداری کاذب)
بیماری و یا مرگ و میر در بچه خرگوش شیر خوار جوان

ورم پستان کیستیک
معمولا روشن، هوشیار، عدم وجود درد
خون در ادرار (هماچوری)، که اغلب به علت بیماری مرتبط در رحم است
تب و کم آبی بدن با دخالت سیستمیک
درمان
اگر عفونت شدید، مزمن، و یا مکرر است، عمل جراحی برای برداشتن غدد پستانی و تخمدان ها و رحم ممکن است نیاز باشد. اگر عفونت در مراحل اولیه است جدی در نظرگرفته نمیشود
زندگی و مدیریت
در خانه، شما نیاز به حفظ یک محیط تمیز برای جلوگیری ازعود عفونت دارید. اگرخرگوش شما با عفونت پستان کیستیک تشخیص داده شده است، و شرایط عود یا مزمن بودن دارد، حذف غدد پستانی بهتر است،چون از ورم پستان کیستیک ممکن است به سرطان پیشرفت کند
عوارض می تواند رخ دهد می تواند از دست دادن غده پستانی ، مرگ خرگوش بالغ، و یا مرگ نوزادان شیرخوار باشد
پیشرفت و بهبود بستگی به شدت و وسعت ورم پستان دارد
- See more at: ورم پستان کیستیک و سپتیک در خرگوش | بوشوگ


ورم پستان سپتیک اشاره به عفونت غدد شیری دارد.این عفونت زمانی رخ می دهد که گسترش باکتریها به غدد شیرده وجود دارد. اگر درمان نشود، باکتری ممکن است به خون و لنف غدد گسترش یافته، مؤثر بر کل بدن و منجر به یک بیماری بالقوه کشنده شود. اگر عفونت محدود به غدد پستانی بماند، آبسه ممکن است در غدد رخ دهد
ورم پستان کیستیک، که توسط مایع پر کیست یا کیسه های پر از مایع که فضای درون بافت های مشخص بدن ایجاد میشود، نیز ممکن است در یک یا چند غده و مجاری غدد پستانی (معادل پستان انسان) رخ دهد. کیست ها معمولا با مایع استریل پر شده است. این وضعیت با دیگر کیستهای مشابه در رحم و تخمدان همراه است. اگر درمان نشود، ورم پستان کیستیک می تواند به کیست سرطانی در برخی موارد پیشرفت کند. این بیماری در خرگوش ماده و عمدتا در سن و وضعیت باروری اتفاق می افتد.
علائم و انواع
ورم پستان سپتیک
بی اشتهایی، بی حالی، افسردگی
تشنگی بیش از حد و ادرار (پرنوشی، پرادراری)
نشانه هایی از ابستنی کاذب (به عنوان مثال، کشیدن مو، ساختمان لانه، بارداری کاذب)
بیماری و یا مرگ و میر در بچه خرگوش شیر خوار جوان

ورم پستان کیستیک
معمولا روشن، هوشیار، عدم وجود درد
خون در ادرار (هماچوری)، که اغلب به علت بیماری مرتبط در رحم است
تب و کم آبی بدن با دخالت سیستمیک
درمان
اگر عفونت شدید، مزمن، و یا مکرر است، عمل جراحی برای برداشتن غدد پستانی و تخمدان ها و رحم ممکن است نیاز باشد. اگر عفونت در مراحل اولیه است جدی در نظرگرفته نمیشود
زندگی و مدیریت
در خانه، شما نیاز به حفظ یک محیط تمیز برای جلوگیری ازعود عفونت دارید. اگرخرگوش شما با عفونت پستان کیستیک تشخیص داده شده است، و شرایط عود یا مزمن بودن دارد، حذف غدد پستانی بهتر است،چون از ورم پستان کیستیک ممکن است به سرطان پیشرفت کند
عوارض می تواند رخ دهد می تواند از دست دادن غده پستانی ، مرگ خرگوش بالغ، و یا مرگ نوزادان شیرخوار باشد
پیشرفت و بهبود بستگی به شدت و وسعت ورم پستان دارد

نویسنده:سرکار خانم دکتر خرسند