خرم آباد- ایرنا- «نبی رحمتی» معاون فنی اداره حفاظت از محیط زیست لرستان، گفت: جریمه شکار یوز پلنگ ایرانی به یک میلیارد ریال افزایش یافته است. قبل از این جریمه شکار یوز پلنگ 800 میلیون ریال و شکار خرس قهوه ای 500 میلیون ریال بود.


وی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جریمه شکار غیر مجاز در لرستان و چند استان دیگر افزایش یافته است و به زودی این جرایم برای متخلفان زیست محیطی اعمال خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این راستا اقدام های اولیه در شورای محیط زیست انجام شده و مورد حمایت استاندار قرار گرفته است.

معاون فنی اداره حفاظت از محیط زیست لرستان با تاکید بر ضرورت افزایش جریمه تخلفات شکار در سطح استان و جلوگیری از شکار غیرمجاز بیان کرد: این اقدام امری ضروری به منظور بازدارندگی از شکارهای غیر مجاز در استان است.

وی با توجه به اینکه لرستان در کریدور شمال - جنوب قرار دارد و دارای محیط زیست غنی و گونه های نادر جانوری است، اظهار کرد: فرهنگ سازی و نهادینه کردن جلوگیری از شکار مجاز در استان امری واجب است و باید با برنامه ریزی و برنامه های آموزشی اقدام های گسترده ای در سطح استان انجام شود.

رحمتی گفت: در زمان حاضر جریمه شکار یوز پلنگ 800 میلیون ریال و شکار خرس قهوه ای 500 میلیون ریال است.


منبع:ایرنا