این تامیه... پسر جدیدمه... خیلی دستیه و رامه... ساکت و مهربون و خیلی باهوش ... میشا نشنوه خیلی دوسش دارممممممممممممم tongue emoticon صاحب قبلیش تو خیابون ولش کرده و چون خیلی از گربه های دیگه کتک می خورد برای همین گذاشتمش کلینیک دکتر یگانه تا در امان باشه و یه خانواده مهربون پیدا کنه... واکسن خورده و صحیح و سلامت و شناسنامه دار منتظره تا بره تو خونه جدیدش.. لطفا اگه پسرمو خواستین با شماره 09124718758 تماس بگیرین

این آگهی از فی س بوک شر شده