توکسموپلاسموز یه مدل انگل تخمک گذاره که درتمامی گربه ها موجود هست و فقط هم در گربه این انگل وجود داره ولی به دلیل حساس بودن گربه ها به تمیزی و لیس زدن مداوم این انگل نمیتونه عمل تخمک گذاری پوستی راانجام بده و به هیچ عنوان از طریق لمس منتقل نخواهد شد