من پدر مادرم به امریکا مهاجرت کرده اند،،، برای اینکه از تنهایی در بیام میخوام یک سگ کوچولو نگهداری کنم،، حالا اگه شیتزو، یا پیکنز، باشه خیلی خوبه،، زیاد شیطون نباشه فقط، مرسی
09357986509
09389693847 وایبر