با سلام
دوستان من چهار تا نوزاد گربه بى مادر پيدا کردم که خيلى احتياج به کمک دارن و دارن از گرسنگى ميميرن
هر کارى ميکنم چيزى نميخورن

خواهشا کمک کنيد کسى هست بتونه اينارو از تلف شدن نجات بده ؟؟؟؟