وای من این کلیپ رو دیدم...فوق العادس...خیلی با حاله ولی اولش که مامانش بغلش کرد گفتم الانه که این بچه خفه بشه!!!:226: