2قلاده گربه با مشخصات زیر واگذار میشود.

نوع حیوان: گربه

نژاد: میکس

سن: 1 ماهه

جنسیت: نر و ماده

شناسنامه بهداشتی: ندارد

وضعیت واکسیناسیون: انجام نشده

وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

خصوصیات اخلاقی: شیطون و بازیگوش وابسته به هم

محل فعلی حیوان (شهر): تهران

شرایط واگذاری: اطمینان از نگهداری حیوان در منزل و ارسال عکس هر یک ماه تا بزرگ شدن و واگذاری نر و ماده باهم

علت واگذاری: به علت داشتن چند گربه و سگ جای کافی ندارم و مشکل با همسایه ها مجبورم واگذار کنم

سایر توضیحات:

تلفن تماس: 09123865364 سیاح