ایرنا - شیراز - مسابقات زیبایی اسبهای ترکمن و دره شوری قهرمانی کشور به مدت سه روز در کیلومتر 42 جاده سپیدان برگزار می شود.

این مسابقات در رده های مختلف سنی و با شرکت مادیان های مختلف از روز گذشته (چهارشنبه) آغاز و تا جمعه ادامه دارد.منبع:ایرنا