دوستان اين توله هاي سياه سفيد رو از تو آشغال پيدا كرديم وقتي كه شيرخوار بودن ، دوست خوبي قبول كردن نگهداري كنن و الان بعد از دوماه بزرگ شدن و نگهداريشون تو خونه خيلي سخت شده براشون چون همونطور كه تو عكس ميبينيد يه توله ديگه هم هست ، ٤ تا سگ هم خودشون دارن ، يه گربه و ٧ تا بچه گربه هم دارن ، ايشون دنبال جاي خوبي براي اين توله هاست تا بتونه باز كيس هاي ديگه رو پذيرش كنه لطفا كمك كنيد تا واگذار بشن يجاي خوب
ممنون
09393619631 فقط با این شماره تماس بگیرید