تاجریزی
یکی از گیاهان زیبای آپارتمانی سلانوم یا تاجریزی از خانواده سلاناسه ها است. این گیاه تا حدی معروف همگان است و تاکنون القاب گوناگونی یافته و در هر نقطه جهان نام ویژه ای گرفته است. مثلا در جایی آلبالوی بیت المقدس نامیده می شود و در جایی دیگر آلبالوی عشق و بالاخره در منطقه ای به پرتقال کنشروز معروف است.
نوع اصلی این گیاه متعلق به ناحیه مادر است و از جمله گیاهان انبوه با رویش متراکم محسوب می شود. گل های سفید این گیاه در پاییز جای خود را به میوه های کروی شکل به اندازه دانه انگورهای لعل و به رنگ ارغوانی می دهد که سرتاسر زمستان بر شاخه ها خودنمایی می کند.
واریته ای از این گیاه نیز وجود دارد که میوه های زرد رنگی به بار می آورد ولی زیاد معروف نیست و آن را برای تزئین پنجره ها و بالکن ها و آپارتمان ها در گلدان می کارند و در این موارد مقاومت خوبی از خود نشان می دهد. خاک مناسب برای رشد این گیاه مخلوطی از خاک حاصلخیز باغچه همراه با خاک برگ است. این گیاه به حرارت احتیاجی ندارد، اما باید در طی مدت رویش آب فراوانی به گیاه داد. از آغاز پاییز که آن را به بالکن های سرپوشیده یا راهروهای شیشه شده می آورند باید آب کمتری به آن داد تا زمستان سپری شود. این گیاه را می توان سال ها نگه داشت اما بهتر است همه ساله از راه کاشتن بذر که بسیار آسان است آن را تجدید کنید.


www.aftabir.com/.../