تهران- ایرنا-در جلسه تعیین وضعیت یک قلاده ببر سیبری نگهداری شده در قرنطینه موقت مجتمع ارم سبز، مقرر شد که ببر ارم به قرنطینه جدید با شرایط استاندارد منتقل شود.


به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، امروز سه شنبه جلسه ای در محل معاونت محیط زیست طبیعی با حضور مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش ، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید و نمایندگان مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و جمعی از اساتید دانشکده دامپزشکی تهران و رئیس مجتمع ارم سبز به منظور تعیین وضعیت این ببر سیبری برگزار شد.

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پس از بحث و بررسی و با عنایت به موافقت حاضرین مبنی بر انتقال حیوان به قرنطینه جدید با شرایط استاندارد و متناسب با وضعیت زیستی حیوان، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست محلی را برای قرنطینه حیوان مشخص و پیشنهاد کند.

مجید خرازیان مقدم ادامه داد: در صورت تائید محل از سوی سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، با در نظر گرفتن شرایط قرنطینه و طبق ضوابط قانونی ، انتقال حیوان بعمل آید.

وی خاطرنشان کرد: در صورت انتقال حیوان به محل جدید ، نسبت به آزمایش و نمونه برداری های لازم هر 6 ماه یکبار از ببر مذکور اقدام و در صورت تائید سلامتی آن برای خروج از محل قرنطینه جدید بررسی و تصمیم گیری شود.


منبع:ایرنا