به گفته محققان سگ ها نسبت به تصور قبلی ما توانایی بیشتری در درک حالات از نقطه نظر یک انسان دارند.

محققان دریافتند که سگ ها در تاریکی که انسان ها نمی توانند ببیبنند، 4 بار بیشتر احتمال دارد غذایی که از آن منع شده اند را بدزدند.

این نشان می دهد وقتی که سگ ها می فهمند که نظر صاحب شان تغییر کرده، می توانند رفتار خود را عوض کنند.

این تحقیق که در مجله شناخت حیوان نشر گردیده بر روی 84 سگ انجام شده است.

هدف تحقیق دانستن توانایی سازگاری سگ ها نظر به تغییر شرایط صاحب شان بود.

آنها می خواستند بدانند که آیا سگ ها از یک "درک انعطاف پذیر" که بتواند دیدگاه یک انسان را بفهمد برخوردار هستند.

ادراک سگ

تحقیقات نشان داد: در وقت خاموشی برق احتمال نافرمانی سگ ها و دزدی غذای منع شده در حضور صاحب شان در اتاق خیلی بیشتر بود.

این تحقیق نشان می دهد: "بعید است که سگ ها به سادگی فراموش کرده باشند که در وقت خاموشی برق انسانی در اتاق هست. در عوض به نظر می رسد که سگ ها توانستند بفهمند که چه وقت انسان میتوانست و چه وقت نمی توانست آنها را ببیند.

محققان می گویند این تحقیقات به منظور جلوگیری از تداعی های نادرست، با متغیر های کافی طراحی شد – مثلا سگ ها شروع به ارتباط دادن تاریکی ناگهانی با دادن غذا توسط کسی کردند.

دکتر جولین کامینسکی، از دیپارتمنت روانشناسی دانشگاه پورتسموث، گفت: "این تحقیق باورنکردنی بود چون نشان می داد سگ ها می توانند بفهمند که انسان نمی تواند آنها را ببیند، یعنی آنها ممکن است ذهن انسان را بخوانند."

همچنین می تواند در رابطه با درک توانایی های سگ ها در برقراری ارتباط نزدیک با انسان ها مهم باشد مثلا سگ های راهنما برای نابینایان و سگ های پلیس.

تحقیقات گذشته نشان داده است اگرچه انسان ها ممکن است تصور کنند که می توانند احساسات مختلف را در سیمای سگ هایشان تشخیص دهند اما این برداشت اغلباً نادرست و تجسم احساسات انسان می باشد.

دکتر کامینسکی می گوید: "همیشه انسانها خواص و احساسات خاصی را به دیگر موجودات نسبت میدهند. ما می دانیم که سگ ما باهوش و حساس اند، ولی این ما هستیم که فکر می کنیم نه آنها."

"این نتایج نشان می دهد ممکن است حق با انسان ها باشد که سگ ها می فهمند، ولی ما هنوز نمی توانیم کاملا مطمئن باشیم که این نتایج نشان دهنده ادراک انعطاف پذیری سگها از ذهن و اذهان دیگران باشد. همیشه تصور شده است که فقط انسان ها این توانایی را دارند."