گربه حدودا یک ماه ...ماده واگذار میشود
لطفا اگر شرایط نگهداری دارید و صد در صد میتونید نگهدار ی کنید و یا سوالی دارید فقط با شماره 09194453517 تماس بگیرید