منظور از پرسروصدایی گربه ها ( Excessive vocalization)، میو کردن غیر قابل کنترل گربه ها در اوقات مختلف شب و روز است. علت آن میتواند درد، بیماری، سندروم اختلال ادراکی و شناختی ( cognitive disfunction syn ) یا کاهش شنوایی در گربه های پیر باشد.

گاهی فریاد ها، ناله کردن ها و میومیو کردنهای طولانی گربه ها آزار دهنده است. پر سرو صدایی ممکن است ناشی از شرایط رفتاری باشد. در این صورت با آموزش و اصلاح رفتار قابل کنترل است.بعضی از نژادهای گربه ها که بطور طبیعی پر انرژی هستند ( از جمله نژاد سیامی ) تمایل بیشتری برای پرسروصدایی دارند.

گربه های سالم، چه نر چه ماده، در دوره تحریک جنسی و جفتگیری بطور طبیعی خیلی پرسروصدا هستند. صداهایی که مانند ناله و گریه بچه اغلب در شبها می شنوید جزو این دسته از صداهاست.علائم و انواع پرسرو صدایی:

- سروصدای شبانه در گربه های پیر

- سروصدا در دوران جفتگیری و زاد و ولد

- سروصدای زیاد در گربه های پرانرژی

- سروصدای ناشی از بیمای و درد

- سروصدای اعتراضی به صاحب و خانوادهعلل:

- بیماری، درد و اختلال شناختی ( CDS )

- نگرانی یا اعتراض

- حفظ قلمرو

- رفتارهای جلب توجه که با دستورات صاحب و یا آمدن او به خانه تشدید می شود

- سرو صدای ناشی از اظطراب ( به صورت ناله ) که اغلب هنگام جدا شدن از مادر یا خانواده و یا صاحب و محیطی که در آن بوده رخ میدهدو احتمالا صورتی از رفتار عزادارانه است.

- غرش های خشمگین که معمولا با رفتار تهاجمی همراه است ( پس می بینید که خاص سگها نیست )

- جفتگیری و رفتار جنسی

- خصوصیات نژادی و ژنتیکیتشخیص:

اگر سروصدای گربه تان بیش از حد معمول شده است ، قبل از اینکه بخواهید هرگونه اصلاح رفتاری را اعمال کنید، باید حیوان از نظر بیماری و مشکل در سلامت کنترل شود. از دامپزشک بخواهید که یک بررسی کامل انجام دهد. دامپزشک ممکن است موارد زیر را بررسی کند:

پروفایل شیمیایی خون، شمارش گلبولی ( CBC ) ، آنالیز ادرار و الکترولیتها، معاینه بالینی.

سایر موارد احتمالی که ممکن است علت این رفتار باشد نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین باید تاریخچه کاملی از رفتار و خصوصیات گربه را قبل از بروز علائم به دامپزشک بگویید. مهم است که ابتدا هرگونه علت جسمی و غیر رفتاری را رد کنیم.

روشهای تصویر برداری میتواند در رد علل جسمی و اختلالات نورولوژیک توسط دامپزشک بکار گرفته شود. اگر دامپزشک به اختلال شنوایی مشکوک باشد بایستی تست شود.


منبع: ترجمه از سایت پت مد دات کام