یه توله سگ روت وایلر نر میخوام هرکی داره لطفا بگه شرایط نگهداریشو دارم خیلیم علاقه زیادی به نگه داشتن روت وایلر دارم قبلاهم سگ داشتم