واگذاری فوری ؛
دوستان لطفا اشتراک گذاری کنید در صورتی که واگذار نشه رهاسازی خواهد شد
زخم قرنیه داشته ودرمان شده ولی جای زخم روی جفت چشمها مونده میتونه ببینه ولی تار و جای زخم روی چشم راست بیشتره
ماده ، عقیم شده و واکسینه
فقط و فقط با شماره داده شده تماس بگیرید صاحب آگهی اینجا حضور ندارن تا به سوالات جواب بدن!
09392727251