گربه براي واگذاري:

نژاد: DSH
جنسيت: نر عقيم شده
سن: یک و نیم سال
"بسيار آرام و به صورت مادرزادی فاقد پنجه های دست و پا می باشد که به همین دلیل موجب شیطنت های بی مورد و خرابکاری در اسباب منزل نمی شود."

شماره تماس: ٠٩١٦٢٠٣٣٣٠٢