دکتررضاهاشمی فشارکی

از خاندان فشاركيهاي اصفهان هستند و در شهر مشهد در سال 1315 چشم به جهان گشودند. با توجه به اينكه ابوي ايشان قاضي دادگستري بودند و خدمت ايشان در شه
رهاي مختلف ايران بود. دكتر فشاركي دوره ابتدائي و سالهاي اول تا ششم دبيرستان را در شهرستانهاي گرگان، گنبد كاووس، طبس و سيرجان گذراندند و در دوره دبيرستان جزء بهترين شاگردان دبيرستان بودند و معلومات ايشان در حدي بود كه مسئولين دبيرستان در شهرستان سيرجان از ايشان درخواست مي كردند كه در سالهاي اول و دوم دبيرستان درس رياضي را تدريس نمايند.
سال آخر دبيرستان را در تهران در كالج البزر يكي از معروفترين دبيرستانهاي آن زمان بود گذراندند و پس از گرفتن ديپلم علوم تجربي در دانشكده دامپزشكي تهران مشغول به تحصيل شدند. پايان نامه دكتراي ايشان نگهداري فرآورده هاي پروتئيني حيواني در سرما بود كه با راهنمائي زنده ياد مرحوم دكتر حسنعلي نشاط استاد و رئيس بخش مواد غذائي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران تنظيم و تدوين نمودند و در دوره دانشجويي دو مقاله علمي در رابطه با نگهداري مواد غذائي پروتئيني تدوين نموده و در مجله بازرسي مواد غذائي آن موقع به چاپ رساندند.

در شهريور ماه سال 1342 پس از پايان خدمت سربازي در امتحان ورودي موسسه رازي شركت نموده و قبول شدند ولي مسئولين وقت موسسه رازي اطلاع دادند بعلت عدم تامين اعتبار براي استخدام ، در فروردين ماه سال 1343 به موسسه رازي مراجعه نمايند و در اين فاصله زماني (حدود شش ماه) بنا به پيشنهاد زنده ياد دكتر حسنعلي نشاط به شهرستان اروميه رفته و مسئوليت علمي و فني كشتارگاه و بازرسي مواد غذائي شهر اروميه را بعهده گرفتند و براي بهبود وضع كشتارگاه و مسائل رفاهي كارگران شاغل در كشتارگاه تلاش نمودند و كشتارگاه شهرستان اروميه را به يك كشتارگاه منظم و بهداشتي تبديل نمودند و در رابطه با كنترل و رعايت اصول بهداشتي مربوط به مواد غذائي با منشاء حيواني و عرضه آنها سخنرانيهاي متعدد، تشكيل جلسات متعدد و گفتارهاي هفتگي در راديوي محلي استان آذربايجان غربي موفق شدند كه مردم اروميه بخصوص فروشندگان گوشت و صاحبان رستورانها و هتل ها در ارتباط با بيماريهاي مشترك دام و انسان اطلاعات لازم و كافي كسب نمايند و اصول بهداشتي را در مورد نگهداري و عرضه مواد غذائي در حد امكان رعايت نمايند. والحق فعاليت هاي ايشان با بالا بردن فرهنگ مردم در رابطه با رعايت اصول بهداشتي و نگهداري و فروش مواد غذائي با منشاء حيواني به ثمر نشست و ضبط لاشه هاي آلوده و نابود كردن مواد غذائي فاسد رستورانها و هتل ها مورد تعرض قرار نمي گرفت و نظر باينكه وضع بهداشتي كشتارگاه بهبود پيدا كرده و نگهداري مواد غذائي و عرضه آنها از نقطه نظر بهداشتي بنحو مطلوبي سامان يافته بود ، دكتر فشاركي مورد احترام مردم شهرستان اروميه بخصوص صاحبان رستورانها ، هتل ها و فروشندگان مواد غذائي بودند.

در فروردين ماه سال 1343 در موسسه رازي بخش انگل شناسي شروع بكار نمودند و از سال 1345 الي 1381 دوره هاي تكميلي و پيشرفته بيماريهاي دامي ، بيماريهاي انگلي دام و تك ياخته شناسي پيشرفته را در مراكز تحقيقاتي و آموزشي فرانسه ،دانشگاه پاريس، دانشكده دامپزشكي آلفُر، انستيتو بيماريهاي گرمسيري، انستيتو تحقيقات بيماريهاي دامي، انستيتو پاستور پاريس بخشهاي تك ياخته شناسي و توكسوپلاسمور، مراكز تحقيقاتي و آموزشي انگلستان، مركز تشخيص و تحقيق بيماريهاي دامي وي بريج مركز تحقيقات بيماريهاي گرمسيري اسكاتلند، ادينبورگ، دانشكده دامپزشكي ادينبورگ ، دانشكده هاي دامپزشكي و بهداشت دانشگاه لندن و همچنين دوره هاي پيشرفته GMP در مركز تحقيقاتي GMP هنگ كنگ وابسته به NIH آمريكا گذراندند.
در سال 1359 با تلاش فراواني كه انجام دادند توانستند قسمت تك ياخته شناسي را از بخش انگل شناسي موسسه رازي جدا و بصورت بخش مستقلي فعال نمايند و با حكم جداگانه اي مسئول بخش تحقيق ،تشخيص و توليد واكسن‌هاي تك‌ياخته‌اي شدند و تلاش نمودند ساختمان جديدي براي بخش تك ياخته شناسي در نظر گرفته شود.
نقشه و طرح ساختمان جديد بخش تك ياخته‌شناسي را به تصويب رساندند و پس از مدت طولاني (حدود 13 سال) با تلاش‌هاي پيگير و مداوم ايشان و همكاري تنگاتنگ مسئولين موسسه رازيساختمان جديدي در شمالي‌ترين قسمت موسسه رازي ساخته شد و از سال 1380 بخش تك ياخته‌شناسي در ساختمان جديد مستقر گرديد.
تلاش زيادي انجام دادند كه در بخش تك ياخته‌شناسي افراد تحصيل كرده و آكادميك مشغول بكار شدند .خوشبختانه فعاليت‌هاي انجام شده به نتيجه رسيد و بخش تك ياخته شناسي از نظر پرسنل آكادميك با تحصيلات Ph.D ،فوق ليسانس در وضع مطلوبي قرار گرفت.

با توجه به فعاليت‌هاي چشمگير ايشان در مورد بررسي‌هاي مربوط به تك‌ياخته‌هاي خوني- نسجي بيماريزا در دام و مشترك بين انسان و دام و دريافت نشان پژوهش از دست جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در مهرماه 1384، رياست وقت موسسه رازي علاوه بر بودجه معمولي خريد مواد و وسايل مورد نياز بخش، بودجه اختصاصي ديگري نيز برابر يك ميليارد ريال جهت خريد وسايل، تجهيزات و موارد مورد نياز بخش تك ياخته‌شناسي در نظر گرفتند كه در جهت مجهز نمودن بخش و پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيقاتي – تشخيصي و توليدي نقش بسيار موثري داشت.
در سال 1361 با حفظ سرپرستي بخش تك‌ياخته‌شناسي مسئوليت معاونت تحقيقاتي و آموزشي موسسه رازي را به مدت 5/6 سال بعهده گربفتند .

فعاليتهاي قابل توجه ايشان در اين مدت عبارتندز:
1- استخدام پرسنل تحصيل كرده با تحصيلات آكادميك Ph.D و اعزام هيئت علمي موسسه رازي به مراكز تحقيقاتي و آموزشي پيشرفته بين‌المللي بمنظور بالا بردن سطح علمي موسسه رازي.
2- مجهز نمودن كتابخانه موسسه رازي به كتب و مجلات روز و خريد سالانه بهترين مجلات معتبر علمي در رابطه با بيماريهاي دام و مشترك انسان و دام و علوم وابسته .

مهمترين فعاليت هاي تحقيقاتي ،آموزشي و توليدي ايشان از سال 1343 لغايت 1385 عبارتنداز:
1- توليد واكسن تيلريوز گاوي به روش معلق در محيط كشت نسج در ايران براي اولين بار با همكاري ،كاركنان شاغل در بخش تك ياخته شناسي
2- توليد آزمايشي واكسن كشته سالك ناشي از Leishmania major به روش معلق در محيط كشت نسج براي اولين بار در سطح بين المللي با استفاده از دو ياور (ادجوان): BCG و هيدرواكسيد آلومينيوم در انسان تحت نظارت سازمان جهاني بهداشت كه بنابه نظر متخصصين سازمان جهاني بهداشت فعاليت تحقيقاتي _ توليدي مزبور بعنوان يك تحقيق با ارزش و معتبر بين المللي در نظر گرفته شد كه با پيگيري هاي جدي مي تواند پايه گذار توليد يك واكسن مطمئن ،ارزان و بي ضرر جهت مبارزه و پيش گيري از گسترش ليشمانيوز جلدي و احشايي در سطح جهاني باشد .
3- كشف گونه جديد بابزيا بنام بابزياكراسا (Babesia crassa)براي اولين بار در سطح بين المللي
4- كشف گونه جديد تيلريا اورينتانيس براي اولين بار در ايران
5- انتشار دو كتاب علمي بنام‌هاي تيلريوز گاوي در ايران و شناسائي مصور كنه هاي خانواده ايكسوديده در ايران .
6- انتشار بيش از 76 مقاله علمي و تحقيقي در رابطه با تك ياخته هاي بيماريزاي خوني – نسجي دام و مشترك بين انسان و دام كه بيش از 70 درصد آنها در مجلات معتبر بين المللي به چاپ رسيده و حتي توسط يكي از ناشرين معتبر مجله علمي انگل شناسي (Parasitology today) در رابطه با انتشار مقاله علمي مربوط به كنترل تيلريوز در ايران مورد تقدير و تحسين قرار گرفتند.
7- تدريس تك ياخته شناسي و بيماريهاي تك ياخته اي در دوره هاي دكتراي دامپزشكي و دوره هاي تخصصي (Ph.D)انگل شناسي و ميكروب شناسي در دانشگاه هاي تهران، شيراز ،شهيد چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.
8- شركت در كميته هاي علمي ملي و بين المللي بعنوان صاحب نظر در رابطه با تك ياخته شناسي و تك‌ياخته‌هاي بيماريزا، در دام و مشترك بين انسان و دام ،كميته هاي علمي سازمان جهاني بهداشت بعنوان مشاور موقت سازمان جهاني خواربار و كشاورزيFAO ،بعنوان متخصص بيماريهاي تك ياخته اي منتقله بوسيله كنه و ارائه پيشنهادات موثر و ارائه طريق در رابطه با بيماريهاي تك ياخته اي خوني- نسجي دام و مشترك بين انسان و دام.
9- برقراري كارگاه آموزشي (تئوري- عملي) از طرف سازمان جهاني بهداشت بعنوان مشاور موقت WHO در ازبكستان: به مركز تحقيقات بيماريهاي انگلي سمرقند بمنظور كشت ليشمايناماژور در محيطهاي كشت نسج و توليد واكسن كشته نسجي ليشمانياماژور.
10- برقراري كارگاه هاي آموزشي تئوري و عملي تك ياخته شناسي و بيماريهاي تك ياخته اي خوني نسجي دام جهت دامپزشكان سازمان دامپزشكي كشور در استانهاي سمنان و خراسان.
11- دريافت لوح تقدير در دفعات متعدد بعنوان استاد نمونه ، محقق نمونه، دامپزشك نمونه از طرف سازمان جهاني بهداشت، سازمان دامپزشكي، سازمان نظام دامپزشكي و وزارت جهاد سازندگي.
12- رتبه دوم تحقيقات كاربردي در دوازدهمين جشنواره خوارزمي در سال 1377 و دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، براي طرح تحقيقاتي توليد واكسن كشته سالك.
13- كانديداي دريافت جايزه علمي از بنياد علمي پرنس ماهيدال – دانشگاه ماهيدال در سالايار-تايلند سال 1999.
14- كانديداي دريافت مدال طلا از OIE در سال 1990
15- دريافت نشان درجه دوم پژوهش از رياست محترم محترم جمهوري اسلامي ايران در سال 1383.
__________________________________________________ _____________________________

دکترمهدی آمیغی


زنده ياد دكتر مهدي آميغي فرزند مرحوم حاج صادق آميغي (توتونچي) در سال 1312 در شهر تبريز و در يك خانواده مذهبي به دنيا آمد. نامبرده دومين و آخرين فرزند خانواده‌اش بود. پدربزرگ ايشان (حاج احمد توتونچي "آميغي") از تجار معروف و بسيار خيَر آذربايجان و پناه مظلومان و نيازمندان منطقه آذربايجان بوده كه در دوران كودكي دكتر مهدي آميغي به دليل تغييرات سياسي و اقتصادي كه توسط رضاخان پهلوي به وجود آمد و تجارت توتون انحصاراً در اختيار دولت قرار گرفت وضعيت اقتصادي خانواده آميغي دچار بحران گرديده و پدر و عموهاي مرحوم دكتر كه بعد از پدرشان مزارع و تجارت توتون در منطقه كردستان و آذربايجان را اداره مي‌نمودند ناگزير به مهاجرت به تهران شدند. اين زمان مصادف بود با سالهاي پاياني تحصيلات دوره متوسطه دكتر كه در دبيرستان رشديه و فردوسي تبريز صورت مي؟‌گرفت. با وجود مصادف بودن دوران بحران اقتصادي خانواده با دوره نوجواني دكتر مهدي آميغي ،ايشان دوران شش ساله دبيرستان را در طول چهار سال (دو سال را به صورت جهشي) طي نموده كه در تمام اين دوره‌ها عنوان شاگرد اولي را به خود اختصاص مي‌دادند. نامبرده پس از اخذ ديپلم دبيرستان فردوسي تبريز همراه پدر، مادر و تنها خواهرشان به منظور اقامت دائم عازم تهران شده و در سال 1331 به عنوان نفر اول كنكور دانشكده پزشكي و دامپزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شدند. دكتر مهدي به دليل علاقه شخصي در رشته دامپزشكي دانشگاه تهران ثبت نام نموده و مشغول تحصيل گرديدند. زنده ياد دكتر مهدي آميغي از ابتداي دوره نوجواني ضمن جديت در امر تحصيل و كسب رتبه هاي اول در تمام دوران دبستان و دبيرستان در زمينه ورزش به ويژه فوتبال نيز بسيار علاقه مند بوده و عضو دائمي در تيم هاي دبيرستان رشديه و منتخب تبريز بودند. ايشان پس از ورود به دانشكده دامپزشكي عضو اصلي تيم فوتبال دانشگاه تهران شده و در سال دوم دانشكده به عضويت تيم فوتبال باشگاه شاهين و يكسال بعد به عضويت تيم ملي فوتبال در آمده و تا پايان تحصيل در پست هافبك در تيم ملي باقي ماندند. ايشان هم‌دوره فوتبال آقاي جديكار كه از فوتباليست‌هاي معروف و از پيش كسوتان فوتبال مي‌باشند، بودند.

زنده ياد دكتر مهدي آميغي با رتبه شاگرد اولي رشته دامپزشكي دانشگاه تهران را به پايان رسانده و به دليل علاقه وافر به زادگاهش ، دوران سربازي خود را در تبريز انجام دادند. نظر به اينكه وزارت علوم كليه فارغ التحصيلان رتبه نخست رشته هاي مختلف دانشگاه ها را جهت گذراندن دوره هاي تخصصي به خارج از كشور اعزام مي نمود، مرحوم دكتر مهدي آميغي نيز به كشور بلژيك اعزام و در دانشگاه معروف بروكسل به مدت سه سال مشغول گذراندن تخصص گرديدند.

دكتر مهدي در زمان اقامت در بروكسل نيز عضو دائمي و موثر تيم فوتبال دانشگاه بروكسل بودند. زنده ياد دكتر آميغي در ماه‌هاي پاياني اقامتشان در كشور بلژيك در محيط دانشگاه با خانم مونيك واندام آشنا شده و پس از كسب اجازه از والدينشان و پذيرش دين مبين اسلام توسط خانم واندام با وي ازدواج نمودند. ايشان بلافاصله پس از اتمام تحصيلات به همراه همسرشان به كشور ايران بازگشتند و يك ماه پس از مراجعت به مملكت با وجود دعوت دانشگاه تهران جهت اشتغال نامبرده در سمت استادياري دانشكده دامپزشكي به استخدام موسسه سرم‌سازي رازي در آمده و در موسسه مشغول به كار شدند.

ايشان در سال دوم استخدام به همراه همسر و فرزندشان (عليرضا) از تهران به منزل مسكوني سازماني در موسسه نقل مكان نمودند . در سال چهارم استخدام به همراه همسر و دو فرزندشان (عليرضا و كريم) از طريق موسسه سرم‌سازي رازي به منظور گذراندن دوره تخصصي ويژه تب برفكي عازم فرانسه شده و در مركز تحقيقات ليون مشغول تحقيق گرديدند. نامبرده دوبار ديگر در سالهاي بعد و هربار به مدت چندين ماه جهت انجام تحقيقات تكميلي در مركز تحقيقات شهر ليون فرانسه مشغول بكار بوده‌اند.

در تمام اين دوران نامبرده با جديت خستگي ناذيري كه جزء خصوصيات داتي ايشان بود بكار تحقيق و توليد و آموزش مي‌پرداخت و زمان فراغت خود را نيز با خانواده سپري مي‌نمود. تنها تفريح ايشان در تمام طول زندگي ورزش فوتبال (بعنوان بازيكن و يا مربي) بوده و به ورزش تنيس و شنا نيز علاقه‌مند بودند. دكتر مهدي در زمان رياست مرحوم دكتر كاوه بعنوان رئيس انجمن ورزش موسسه و اولين مربي تيم كارمندان موسسه رازي منصوب شدند. تامبرده تا پايان روزهاي عمر خود تمام اتفاقات فوتبال كشور و دنيا را از طريق راديو، تلوزيون و روزنامه‌ها دنبال مي‌نمودند. دكتر مهدي آميغي در سال 1348 به دليل بروز غده‌اي در سمت چپ صورتشان ناگزير به انجام عمل جراحي شدند كه پس از آزمايش غده و به دليل بدخيمبودن ان به اروپا اعزام و مدت هشت ماه تحت درمان پزشكان متخصص قرار گرفتند. خوشبختانه درمان صورت گرفته موثر واقع گرديد و تا پايان عمر مشكل خاصي در اين خصوص به وجود به وجود نيامد. زنده ياد دكتر مهدي آميغي در سال 1358 به دليل بيماري همسرشان ناگزير شدند كه به تهران نقل مكان نمايند تا ايشان بتوانند همواره تحت نظر پزشك قرار گيرند.

زنده ياد دكتر مهدي آميغي از سال 1368 تا زمان فوتشان دوبار با عارضه قلبي در بيمارستان ايرانمهر تهران بستري شده و تحت مراقبت‌هاي ويژه قرار گرفته و به دليل بيماري قند از سالها قبل بطور مستمر دارو مصرف مي‌نمودند ولي با تمام موارد ذكر شده، ايشان همواره با پشتكار و جديت در تمام طول هفته و حتي روزهاي تعطيل و تا روز قبل از فوتشان سركار خود حاضر بودند.

دكتر مهدي آميغي، انساني وارسته، كم توقع و فروتن بودند تا جائيكه از حضور در جمع و ارائه فعاليت‌ها و خدمات خود نيز پرهيز مي‌نمودند. ايشان با توجه به كهولت سن و ابتلاء به بيماري قلبي و ديابت همواره تلاش وافري را در امور توليد از خود نشان مي‌دادند. با توجه به ويژگي توليد واكسن تب برفكي، نظارت لحظه به لحظه ايشان بر كشت‌هاي سلولي و تهيه ويروس و در نهايت توليد واكسن كاملاً مشهود و بارز بود. شايد بتوان به صراحت عنوان كرد كه كلمه‌اي بنام روز تعطيل براي ايشان مفهوم خود را از دست داده بود.

دكتر مهدي آميغي از بنيانگداران بخش تب برفكي در موسسه سرم‌سازي رازي بوده و نزديك به نيم قرن در ان موسسه در امر تحقيق، توليد و آموزش فعاليت نمودند. ايشان تحقيقات شايان توجهي در زمينه بيماري تب برفكي داشتند كه بسياري از مقالات و تحقيقات او به صورت سخنراني در كنگره‌هاي و سمينارها و يا چاپ در نشريات معتبر داخلي و خارج از كشور به زبان‌هاي فرانسه و انگليسي منتشر شده است. همچنين طرح هاي تحقيقاتي زيادي را در بهينه‌سازي و بهبود توليد واكسن تب‌برفكي انجام‌ داده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به راه‌اندازي و تهيه كشت تعليق و همين‌طور كشت انبوه سلولي و تهيه ويروس با استفاده از فرمانتور كه براي اولين بار در ايران و به دست تواناي ايشان صورت پذيرفت. با راه‌اندازي اين روش توليد واكسن تب‌برفكي به صورت چشمگير افزايش پيدا نمود تا در نهايت آرزوي كنترل و پيشگيري بيماري واگيردار و زيانبار تب برفكي در ايران امكان‌پذير گردد. در عين حال ايشان همكاري نزديك علمي با كشورهاي اروپائي به ويژه موسسه مريو فرانسه در زمينه بيماري تب برفكي و تبادل اطلاعات مربوطه داشتند.

در خاتمه بطور بسيار خلاصه در خصوص شخصيت مرحوم دكتر مهدي آميغي در محيط خانواده مي‌توان گفت كه ايشان از عنفوان جواني تا روز فوتشان انساني صادق، صميمي، راستگو، متين، كم حرف، پركار، مسئول و متدين بودند. از نامبرده سه فرزند پسر به نام‌هاي عليرضا، كريم و رضا به يادگار مانده ه هر سه در خارج از كشور به سر مي‌برند و آقاي كريم آميغي فرزند دوم ايشان در رشته داروسازي در سن 41 سالگي به درجه پروفسوري نايل آمده و در حال حاضر رئيس دانشكده داروسازي دانشگاه بروكسل بلژيك مي‌باشند.

زنده ياد دكتر مهدي آميغي در تاريخ 246/4/84 پس از بازگشت از محل كار خود به منزل به دليل افزايش ميزان قندشان شب هنگام به بيمارستان ايرانمهر منتقل و متاسفانه در تاريخ 27/4/84 به علت عارضه قلبي در بيمارستان ايرانمهر دار فاني را وداع نمودند. به راستي كه فقدان ايشان براي كشور و موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي ضايعه‌اي اسفناك و جبران ناپذير مي‌باشند. انشاء‌الله كه خداوند ايشان را با ائمه اطهارمحشوربگرداند.
__________________________________________________ ______________________________

دکترمرتضی کاوه


قريب 17 سال از در گذشت آن مرد بزرگ سپري شده و بيش از 25 سال است كه از جرگه فعاليت به دور بوده اما آنان كه از زمانهاي دور با علوم پزشكي ، تحقيقات ميكروب‌شناسي و موسسه رازي سر و كاري هر چند مختصر داشتند با نام دكتر مرتضي كاوه مدير كل دامپزشكي موسسه رازي و استاد دانشكده دامپزشكي به طور اعم و به موسسه رازي و مجد و عظمت آن به طور اخص واقف هستند جاي آن دارد كه نسلهاي جوان و كنوني نيز با چهره‌هاي بر جسته آشنايي بيشتري داشته باشند . مرحوم دكتر مرتضي كاوه در سال 1285 هجري خورشيدي ديده به جهان گشود . تحصيلات ابتدايي را در اصفهان و تحصيلات متوسطه را در تهران گذرانيد و در سال 1304 همراه با بقيه شاگردان اولين دوره مدرسه عالي فلاحت سابق را كه بعداً به دانشكده كشاورزي كرج تغيير نام داد گذرانيده و به عنوان شاگرد اول كلاس فارغ التحصيل شد . سپس همانند تعدادي از همشاگردي‌ها در وزارت فوايد عامه مشغول به كار شد همزمان با استخدام وي به مناسبت شيوع بيماري طاعون گاوي، موسسه دفع افات حيواني نيز تاسيس و مرتضي كاوه در آنجا نيز به فعاليت پرداخت.

در سال 1309 اداره كل فلاحت از وزارت فوايد عامه منتزع شد و دولت وقت به منظور توليد سرم و واكسنهاي دامي و تحقيقات درباره بيماريهاي دام و طيور اقدام به استخدام يك نفر دامپزشك فرانسوي به نام دكتر لوئي دلپي نمود و از اين زمان به بعد مرتضي خان كاوه سمت معاونت و مترجم دكتر دلپي را عهده دار شد .
نخستين گام براي انجام تحقيقات بيماري شناسي احداث و ايجاد مكان بود.در آن زمان بخشي از اراضي خالصجات قريه حصارك به اين منظور بر گزيده شد كه از سال ها قبل در آن اراضي چندين اطاق خشت و گلي وجود داشت كه مورد استفاده راهدارخانه قرار مي گرفت .در آن اطاق ها اولين ازمايشگاه موسسه رازي در سال 1310 شكل گرفت و دكتر دلپي و مرتضي خان به همراه چهار نفر كارگر فعاليت خود را اغاز كردند به موازات اين فعاليت ها عمليات ساختماني نيز شروع شد و مرحوم دكتر دلپي هم براي تربيت تكنسين و كارمندان فني كه بتوانند در آزمايشگاه هاي ميكروب شناسي و تشخيص امراض خدمت نمايند كلاس خاصي تشكيل داد.

يك سال و نيم بعد هم آزمايشگاه آماده بهره‌برداري گرديد و هم كارمندان فني آمادگي لازم را براي شروع به كار پيدا نمودند .در سال 1313 نخستين دانشكده دامپزشكي ايران در جوار دانشكده كشاورزي كرج تشكيل شد.مرتضي خان كاوه هم به توصيه دكتر دلپي و به اقتضاي ماهيت حرفه‌اي خود در آزمايشگاه حصارك در كلاس هاي دروس اختصاصي دانشكده دامپزشكي كرج كه توسط استادان آلماني و فرانسوي اداره مي‌شد شركت جست و در پايان هر سال به عنوان دانشجوي رسمي در امتحانات مربوطه شركت نمود تا بالاخره در سال 1317 پايان‌نامه خود را به عنوان بروسلوز در ايران و تعيين نوع بروسلاهاي ايران به راهنمايي مرحوم دكتر رضا رستگار با درجه ممتاز گذرانيد و موفق به اخذ ديپلماي دامپزشكي از آن دانشكده گرديد.
سپس از سوي موسسه رازي براي تحصيلات تكميلي اخذ درجه دكترا و تخصص در ميكروب‌شناسي به فرانسه اعزام شد و در مدت 2 سال علاوه بر آن كه درجه دكتراي دامپزشكي خود را از دانشگاه پاريس گرفته بود ديپلماي تخصصي ميكروب‌شناسي را هم از موسسه پاستور پاريس دريافت نمود. دكتر كاوه پس از مراجعت به ايران علاوه بر ادامه خدمت در موسسه رازي تا سال 1326 دروس ميكروب‌شناسي و بيماري‌هاي واگير دام در دانشكده كشاورزي كرج تدريس نمود .

از سال 1330 علاوه بر اشتغال در موسسه رازي به عضويت پاره وقت هيئت علمي دانشكده دامپزشكي درآمد و به عنوان دانشيار در دانشكده دامپزشكي نيز به تدريس پرداخت و تا اخذ رتبه استادي نيز پيش رفت به طوري كه در مجموع در سابقه خدمات او سي سال تدريس را هم مي‌توان تشخيص داد كه همه آنان كه روابط خود را با او از ارتباط شاگرد با استاد شروع كرده‌اند بر تسلط او بر مواد درسي و مديريت كلاس و پندهاي زيباي او كه با لهجه شيرين اصفهاني و با لهني پدرانه ادا مي‌شود گواهي مي‌دهند .
در سال 1343مرحوم دكتر كاوه پس از سال‌ها معاونت به رياست موسسه رازي منسوب گرديد و اين سمت را به عنوان 14 سال و تا مهر 1356 كه به عنوان نخستين معاون امور دام وزارت كشاورزي منسوب شد براي خود حفظ كرد در اين دوران موسسه رازي علاوه بر توسعه قبلي كه در زمان رياست دكتر رفيعي داشت جهشي شگرف يافت . آوازه تحقيقات آنجا و محققان شاغل در آن عالم گير شد . آزمايشگاه‌هاي متعددي براي توليد انبوه واكسن ويروسي و ميكروبي احداث گرديد و فرآورده هاي آن به اروپاي غربي نيز صادر مي‌شود.

موسسه رازي به مركزي مشهور شد كه معمولا هر يك از سران كشورهاي خارج كه به ايران مي‌آمدند از آن بازديد مي‌كردند همه چيز بر نظم و نسق خاصي بود يك يك كاركنان و افراد خانواده آنان را دكتر كاوه مي‌شناخت و همه او را پدر خود فرض مي‌كردند سازمان‌هاي بهداشت جهاني خوار و بار كشاورزي جهاني بر روي موسسه رازي و اعتبار ان حساب مي‌كردند توليت تحقيقات پزشكي در ايران نيز كاملا به ان موسسه سپرده شده بود.
وزير كشاورزي وقت علي محمد ايزدي در حكم بازنشستگي او به حق از وي تجليل كريمانه‌اي به عمل آورد و از اول ارديبهشت ماه 1358 به واقع به افتخار بازنشستگي نايل گرديد.

مدارج خدمتي دكتر كاوه رامي توان به شرح زير خلاصه كرد:

- در سال 1304 به عنوان كارمند فني در موسسه رازي مشغول به خدمت گرديد.
- در سال 1309 به سمت معاون آزمايشگاه سرم و واكسن سازي ارتقا يافت.
- 1314در سال به سمت رييس آزمايشگاه منصوب گشت.
- در سال 1318 به سمت رييس بخش واكسن‌سازي و تشخيص بيماري‌هاي دام و طيور منصوب شد.
- در سال 1330 با حفظ سمت به معاونت موسسه رازي ارتقا يافت.
- در سال 1331 به دانشياري دانشكده دامپزشكي تهران منسوب شد.
- در سال 1350 به معاونت امور دام وزارت كشاورزي و در عين حال سرپرستي موسسه رازي منصوب گرديد.
- سرانجام در سال 1358 به افتخار بازنشستگي نايل شد.

مرحوم دكتر كاوه به علت تسلطي كه به زبان هاي فرانسه و انگليسي داشت تاليفات متعددي را به اين زبانها و همچنين زبان فارسي انتشار داده است .در تاليف كتب ميكروب شناسي بيماريهاي واگير دام با باكتريهاي هوازي و بيماريهاي واگير دام با باكتريهاي بي‌هوازي به علت مطالعات بسيار و تجربيات شخصي در ايران نقش عمده‌اي داشته است .
از مرحوم دكتر كاوه همسر و سه پسر و دو دختر باقي مانده است كه ثمره عمر پر بركت او مي باشد اين فرزندان به همت پدر داراي تحصيلات عاليه و هر يك منشا خدمات علمي هستند .در سال 1366 به هنگام مراجعت از امريكا براي ساعت ها در فرودگاه لندن منتظر پرواز به ايران نشست و وقتي به تهران رسيد پس از دو روز و دو شب بي‌خوابي به خانه رفت تنها توانست با فرزندش تماس بگيرد و بگويد سالم به تهران رسيده و با نهادن گوشي تلفن قلب او كه توان آن همه خستگي را نداشت در سن 81 سالگي از طپش باز افتاد .
روحش شا د...
__________________________________________________ ____________________________________


استاد دکتر علی اسلامی چهره ماندگار و ارزشمند دامپزشکی کشورمان

در خبرنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران زندگینامه پربار خود را به رشته تحریر درآورده‌اند که جهت استفاده عموم بازخوانی می‌گردد :

بنده در اردیبهشت ماه سال 1315 در محله سنگلج تهران متولد شدم. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه عسجدی و فارابی و دبیرستان رازی به پایان رساندم. در سال 1336 پس از موفقیت در کنکور در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم.پس از پایان تحصیلات دانشگاهی ، در سال 1342 در انستیتوی رازی (حصارک) به عنوان همکار کارشناسان سازمان خواروبار کشاورزی (FAO) فعالیت خود را آغاز کردم و در یک دوره شش ساله در طرح "مطالعه اپیدمیولوژی و اهمیت اقتصادی آلودگیهای کرمی نشخوارکنندگان کوچک ایران" با آنها همکاری کردم. طی این دوره در آموزش دکترهای دامپزشک خاورمیانه که در بغداد ، عمان و تهران تشکیل شد شرکت داشتم.در سال 1967 برای ادامه و تکمیل مطالعات به آمریکای شمالی عزیمت کردم و مدتی در Beltsville Parasitological Laboratories در مریلند درباره گونه‌ای شدن انگلهای کرمی و سپس در دپارتمان دامپزشکی دانشگاه مدیسن ایالت ویسکانسین درباره "کنترل بیولوژیکی آلودگیهای کرمی نشخوارکنندگان کوچک" به مطالعات خود ادامه دادم.در سال 1348 به عنوان استادیار انستیتوی رازی به گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شدم و در سال 1358 به مقام استادی ارتقا یاقتم. طی خدمات دانشگاهی در دوره دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی انگل‌شناسی عهده‌دار تدریس دروس مختلف کرم‌شناسی و بیماریهای کرمی بودم و برای مطالعات تکمیلی ، دوره ایمنی‌شناسی کیست هیداتیک را در Pan American Zoonose Center در بوئنوس‌آیرس آرژانتین ، دوره حلزون‌شناسی را در Institute of Malacology کپنهاگ و دوره ایمنی‌شناسی انگلها را در بخش ایمنی‌شناسی Free University برلین غربی گذراندم.در سال 1358 پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از سه عضو شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی انتخاب شدم. از سال 1359 تا 1379 مدیریت گروه انگل‌شناسی را برعهده داشتم و همزمان رئیس کمیسیون علوم دامی و شیلات امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران ، عضو گروه دامپزشکی ، عضو کمیسیون ثبت داروهای سازمان دامپزشکی کشور ، عضو هیأت ممتحنه رشته تخصصی انگل‌شناسی ، عضو کمیته تخصصی دامپزشکی، عضو شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی و مدیر قطب ایمونوپاتولوژی دانشگاه تهران بودم. ضمناً عضو هیأت تحریریه مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، مجله دامپزشکی شهرکرد ، مجله دامپزشکی گرمسار ، مجله انگل‌شناسی ایران و سردبیر مجله دامپزشکی و آزمایشگاه بوده و هستم. در مجامع علمی ملی و بین‌المللی نظیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ، هیأت مدیره انجمن انگل‌شناسی ایران ، انجمن جهانی برای پیشرفت انگل‌شناسی دامپزشکی و انجمن هندوستانی برای پیشرفت انگل‌شناسی دامپزشکی عضویت دارم.در دوران خدمت در دانشگاه تهران استاد راهنمای بیش از 30 پایان‌نامه دکترای عمومی ، 10 پایان نامه تخصصی انگل‌شناسی در دانشکده‌های دامپزشکی دانشگاه تهران ، شهید چمران اهواز و دانشکده کشاورزی کرج بوده‌ام.تاکنون 20 پروژه تحقیقاتی را مدیریت کرده‌ام. نتایج پژوهشهای انجام گرفته بصورت 57 مقاله به زبان فرانسه و انگلیسی در مجلات علمی خارجی و 68 مقاله در مجلات علمی داخلی ، 48 و 68 سخنرانی به ترتیب در مجموعه مقالات مجامع علمی داخلی و خارجی منتشر شده است و همچنین 4 جلد کتاب با عنوان "کرم‎‌شناسی و بیماریهای کرمی" ، یک کتابچه فهرست انگلهای حیوانات ایران (به زبان انگلیسی) تألیف کرده‌ام و در ترجمه کتاب "بیماریهای کرمی نشخوارکنندگان" نیز شرکت داشته‌ام.در حین 46 سال فعالیت پژوهشی و آموزشی ، بعنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران ، استاد نمونه دانشگاه تهران ، استاد نمونه دانشگاههای ایران ، چهره ماندگار ، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران ، برنده جایزه کتاب‌های منتخب سال دانشگاه تهران ، برنده جایزه جشنواره خوارزمی و برنده جایزه طرح برگزیده دانشگاه تهران انتخاب شده‌ام.بنده یکی از برگزیدگان Who’s Who in Veterinary Science and Medicine هستم و یکی از انگل‌های جدید ماهی در دنیا "Dactylogyrus eslamii" به نام اینجانب نامگذاری شده است
__________________________________________________ _________________


استاد دکتر بابامخیر


چهره ماندگار دامپزشکی کشورمان دارای مدرک دکترای عمومی دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دکترای تخصصی علوم زیستی (اقیانوس شناسی) از دانشگاه پاریس است. وی در سال 1997 بعنوان دامپزشک نمونه جهان و یک سال بعد از سوی مرکز بین المللی بیوگرافی کمبریج به عنوان مرد علمی سال برگزیده شد.


ایشان که متولد 1320 هستند پس از سالها تدریس و تحقیق بویژه در زمینه بیماریها و انگلهای ماهیان اکنون با درجه استادی به افتخار بازنشستگی نائل آمده و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران می باشند. تألیف و ترجمه چهار جلد کتاب و انتشار 80 مقاله علمی از جمله خدمات ارزشمند استاد است. همچنین ریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، معاونت تحقیق فرهنگستان علوم ، ریاست گروه اقیانوس شناسی یونسکو در ایران و غیره از جمله برخی مسئولیت های ایشان بوده است. از مهمترین خصوصیات استاد که در همان برخورد اول نظر مخاطب را به خود جلب می‎کند ویژگیهای بارز اخلاقی و منش والای ایشان و در عین استادی فروتنی قابل ملاحظه استاد است که این ویژگیها یقیناً الگوی مناسبی برای جوانان می باشد.

دکترای دام پزشکی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی از دانشگاه پاریس

دکترای تخصصی علوم زیستی ( اقیانوس شناسی ) از دانشگاه پاریس

دامپزشک نمونه جهان در سال 1997

مرد علمی سا ل 1998 ( مرکز بین المللی بیوگرافی کمبریج )


مهمترین آثار ایشان عبارتند از :

بیماری های ماهیان پرورشی

ماهیان خلیج فارس

فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی
__________________________________________________ ____________________________


دکتر عباس شفیعی

در سال 1314 در شهر اصفهان چشم به جهان گشودند. در سال 1338 موفق به اخذ دکترای عمومی دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شدند. در سال 1340 خدمت خود در موسسه رازی را آغاز نمودند. ایشان در سالهای 1965 تا 1985 موفق به گذراندن دوره و اخذ گواهینامه های مختلفی شدند که اهم آنها عبارتند از:


دوره ویروس شناسی در موسسه بهداشت دام خاور نزدیک ،دوره ایمنولوژی و واکسینولوژی در دانشگاه لوزان سویس ، دوره تولید واکسن زنده فلج اطفال در شوروی، دوره کنترل کیفی واکسن زنده فلج اطفال در ژاپن، دوره تولید وکنترل کیفی واکسن MMR در یوگسلاوی، دوره کنترل کیفی واکسن MMR در سوئد، دوره کنترل نهایی واکسن فلج اطفال در انگلستان، دوره جداسازی وتشخیص انترو ویروسها در انگلستان، دوره کنترل کیفی واکسنهای مصرفی در برنامه EPI در کنیا.

سوابق علمی و دانشگاهی:استاد دکتر شفیعی در سالهای مختلف جهت تدریس دروسی همچون ویروس شناسی عمومی دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد کرج، واکسنهای ویروسی مقطع phD مواد بیولوژیک انستیتو پاستور ایران، ویروس شناسی عملی دانشگاه علوم پزشکی دعوت شده و دانش خود را به دانشجویان منتقل نموده اند.از ایشان متجاوز از 50 مقاله علمی در مجلات بین المللی و ملی به زبانهای فرانسه،انگلیسی و فارسی به چاپ رسیده است و در سمینارهای علمی داخل و خارج بیش از 20 سخنرانی ایراد نموده اند. ایشان همچنین عضو برد ویروس شناسی وزارت بهداشت و نیز عضو برد ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس می باشند.

جوایز و تقدیرنامه ها: استاد دکتر شفیعی بدلیل خدمات برجسته علمی موفق به کسب جوایز و تقدیر نامه های فراوان شده اند که از جمله آنها میتوان به جایزه نهمین جشنواره خوارزمی، معرفی بعنوان چهره ماندگار، تقدیر نامه از وزیر بهداشت، رییس موسسه رازی، وزیر جهاد سازندگی، معاون وزیر جهاد سازندگی، رییس سازمان نظام پزشکی و رییس سازمان نظام دامپزشکی اشاره کرد.

مسئولیت ها:

- رئیس بخش تحقیق و تولید واکسنهای ویروسی مصرف پزشکی موسسه رازی از سال 1355 به مدت سی سال.

- عضو کمیته کشوری ایمن سازی وزارت بهداشت.

- معاون انجمن ویروس شناسی (80-1379 ).

- عضو هیات تحریریه آرشیو رازی.

- عضو کمیته تخصصی ویروس شناسی وزارت بهداشت.

- عضو کمیته تخصصی ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

- عضو کمیته تخصصی ویروس شناسی موسسه رازی.

- عضو کمیته پژوهشی موسسه رازی.- عضو کمیته تخصصی دامپزشکی.

- عضو کمیته آموزش موسسه رازی
چكيده‌اي از فعاليت‌هاي آقاي دكتر عباس شفيعي چهره برگزيده سال 1384 از زيان خودشان:

تاليفات و آثار علمي :
نداشتم چون تخصص من در امور واكسن (واكسينولوژي) است كه كاملاً تجربي و يك تخصص اختصاصي است و فقط افراد معدودي كه در اين زمينه فعاليت دارند مي‌توانند از چنين تاليفاتي استفاده نمايند. مضافاً استفاده نمايند. مضافاً به اينكه بسياري از اطلاعات Patent بوده و قابل انتشار نمي‌باشد. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي توليد SOP-Standard Operation Prod درباره كليه فرآورده‌ها نوشته شده و براي استفاده همكاران متخصص جوان كه در اين زمينه فعاليت خواهند نمود. در گنجينه تخصصي بخش موجود مي‌باشد.

تدريس به طور مستمر و برنامه‌ريزي شده و به طور مرتب نداشته‌ام فقط در مواردي كه از من درخواست شده بعنوان مدعو و يا استاد راهنما و يا مشاور در امور آموزشي فعاليت داشته‌ام كه به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌گردد.
- استاد مدعو براي تدريس ويروس‌شناسي عمومي در دانشگاه آذربايجان غربي در دهه اول انقلاب اسلامي
- استاد مدعو براي تدريس ويروس‌شناسي عمومي در دانشگاه آزاد كرج (سالهاي 67-68)
- استاد مدعو براي تدريس واكسنهاي ويروسي به دانشجويان دوره دكتري phD مواد بيولويك در انستيتو در سالهاي متوالي
- استاد مدعو در كلاسهاي عملي ويروس‌شناسي در دانشگاه علوم پزشكي ايران (1377)
- استاد مدعو براي تدريس مباحث خاصي از ويروس‌شناسي و واكسنهاي ويروسي به دانشجويان فوق ليسانس رشته ويروس‌شناسي در انستيتو رازي در دوره‌هاي متوالي
- استاد راهنما، مشاور و ناظر در پايان نامه‌هاي دانشجويان دوره phD و فوق ليسانس رشته ويروس‌شناسي

عناوين مطالعات و تحقيقاتي كه منشاء تغيير و تحول علمي باشد به شرح زير (خلاصه نتايج) ارائه مي‌گردد:
- تحقيق در مورد تعيين بهترين سن واكسيناسيون عليه بيماري سرخك در كودكان به منظور بهره‌گيري بهتر از واكسيناسيون عمومي در كشورهاي جهان سوم، نتايج اين طرح در كنگره جهاني "مشكلات ايمن‌سازي در كودكان جهان سوم" در سال 1379 ميلادي كه در كشور گدالوپ از طرف سازمان بهداشت جهاني تشكيل شده بود ارائه گرديد كه مورد توجه قرار گرفت و با بهره‌گيري از نتايج اين طرح بود كه لزوم دوباره واكسيناسيون با واكسن سرخك در دنيا توسط سازمان بهداشت جهاني اعلام شد.
- تحقيق در مورد استفاده از گلبول قرمز گروه <O> انسان به جاي گلبول قرمز كبوتر ر آزمايش HI- Hemagglutionation Inbibition) به منظور اندازه‌گيري تيتر آنتي‌بادي در مبتلايان به سرخجه.

اين طرح با موفقيت به پايان رسيده و نتايج آن منتشر شده است و كمك بزرگي به آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي نموده است و آنها را از نگهداري كبوتر در محيط آزمايشگاه كه از نظر بهداشتي خالي از اشكال نمي‌باشد، بي‌نياز نموده است در اين روش از آنزيم تريپسين جهت حساس نمودن گلبول قرمز انسان استفاده شده است.

- تحقيق در مورد ايمني‌زائي و شكست ايمني در واكسيناسيون سرخك ا نتايج حاصله از اين تحقيق و راهكارهاي پيشنهادي محقق در راستاي مبارزه به بيماري سرخك مورد بهره‌برداري اداره كل مبارزه با بيماريهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت و ضمناً بعنوان طرح تحقيقاتي نمونه رتبه اول را در وزارت جهاد سازندگي به خود اختصاصي داد.

- تهيه واكسن جديد اوريون در روي سلول ديپلوئيد انسان، اين واكسن با سوش جدا شده در ايران تهيه شده است و چنانچه بعداً اشاره خواهد شد از ايمني زائي بسيار بالائي برخوردار بوده و فاقد عوارض ناخواسته مي‌باشد. نتايج اين بررسي توسط سازمان بهداشت جهاني در مجله بيولويكال به چاپ رسيده است.

ابداع، ابتكار، اختراع و اكتشاف مهم:
- واكسن اوريون يكي از واكسنهايي است كه در سطح دنيا با مشكلاتي مانند ايجاد مننژيت پس از واكسيناسيون و يا عدم ايمني‌زائي كافي همراه بوده است. روي اين اصلي به كمك ساير همكاران به منظور دستيابي به يك سوش بهتر و عاري از نواقص فوق به فكر تهيه يك سوش بهتر در مقايسه با سوشهاي ديگر دنيا افتاديم و براي اينكار ويروس اوريون را از بزاق يك بيمار جدا نموديم و با استفاده از روش خاصي آنرا تبديل به سوش واكسن نموديم كه در بررسي‌هائي كه متعاقب آن انجام گرفت ايمني‌زائي و بي‌ضرري آن در حيوانات آزمايشگاهي، ميمون و در نهايت انسان به ثبت رسيد كه نتايج اين بررسي در مجله Biological 1991 سازمان جهاني بهداشت به چاپ رسيد. در سالهاي بعد اين سوش مورد توجه انستيتو سرم و واكسن‌سازي برناي سويس قرار گرفت و تصميم گرفتند كه اين سوش را جايگزين سوش Rubini كه فاقد ايمني‌زائي بود نمايند و به دنبال اين تصميم‌گيري پس از مذاكره با رياست موسه رازي، امتياز استفاده از سوش تهيه شده در موسسه رازي طبق قراردادي به انها فروخته شد. اين سوش توسط موسسه برناي سويس در فارماكوپه اروپا به نام ايران و سوش رازي RS#12 Razi Strain#12 به ثبت رسده و واكسن تهيه شده با اين سوش و استفاده از آن در كشورهاي آلمان، ايتاليا، اسپانيا و سويس حاكي از حسن اثر از نر ايمني‌زائي و فاقد واكشن‌هاي ناخواسته بعد از واكسيناسيون مي‌باشد.

كيفيت و كميت مقالات علمي و مجلات معتبر:
- در طول خدمت 45 ساله در موسسه رازي 45 مقاله علمي به زبانهاي انگليسي يا فرانسه در مجلات علمي بين‌المللي به چاپ رسيده است:
- مقالاتي به زبان فارسي در نشريات داخلي منتشر شده است .
- مقالات متعدي در كنگره‌ها و سمينارهاي داخلي و خارجي ارائه شده است .
- ميزان ارجاع ديگر مقالات علمي به مقالات استاد مورد نظر . تا آنجا كه حافظه ياري مي‌كند به چند مورد آن اشاره مي‌گردد:
- در كتاب ويروس‌شناسي Fields كه يك متاب مرجع ويروس‌شناسي مي‌باشد در صفحه 709 در مبحث آنتروويرو‌ها به يكي از مقالات ما رفرانس داده شده است.
- در كتاب Vaccine كه يك كتاب تخصصي واكسينولوژي مي‌باشد صفحه 284 جدول 1-10 سوش اوريون RS#12 تهيه شده در موسسه رازي بعنوان يكي از سوش‌ هاي رايج واكسن اوريون معرفي شده است.
- در كتاب Vaccine در مبحث اوريون در صفحه 299 به يكي از مقالات ما درباره اوريون رفرانس دادده شده است .

ميزان تربيت دانشجويان نخبه:
- در مواردي منجمله در موارد زير در ده سال گذشته استاد راهنما و يا مشاور در پايان نامه دانشجويان رشته ويروس‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتر (Ph.D) بوده‌ام.
- مقايسه چند روش در توليد آنتي‌ژن هماگلوتينين ويروس سرخجه (كارشناسي ارشد - سمت استاد مشاور) 1373
- تحليلي بر بيماري طاعون گاوي (دكتراي دامپزشكي _ استاد مشاور) 1374
- روشهاي پيشگيري بيماري تب‌برفكي در جهان و اهميت مبارزه با آن در ايران (دكتراي دامپزشكي _ سمت استاد مشاور) 1376
- تهيه آنتي‌ژن CF ويروس هرپس سيمپلكس جهت تشخيص سرولوي عفونت‌هاي ناشي از اين ويروس (كارشناسي ارشد ويروس‌شناسي_ استاد راهنما)
- بررسي يون كلسيم در رشد و شكل‌گيري ويروس سرخك با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني (كارشناسي ارشد_ استاد مشاور) 1377
- جداسازي و تعيين تيپ ويروس آنفلوانزا از موارد بيماري در شهرستان كرج در زمستان 75 و بهار 76 (كارشناسي ارشد_ استاد مشاور) 1377
- بررسي سرولژي بيماري آنفلوانزا در مراجعين به مراكز بهداشتي دولتي در شهرستان كرج در زمستان 75 و 76 (كارشناسي ارشد_ استاد مشاور) 1377
- بررسي تيتر انتي‌بادي سرخك در كودكان 3-6 ساله كرج با استفاده از آنتي‌ژن استخراج از ويروس سرخك (كارشناسي ارشد ويروس‌شناسي _ استاد مشاور) 1377
_ استفاده از روش PCR در تفكيك پستي ويروس (Pasti Virus) هاي جدا شده از نمونه‌هاي مرضي نشخوار كندگان كوچك و بزرگ در ايران (كارشناسي ارشد_ استاد مشاور) 1377
- تهيه آنتي‌ژن سرخجه (هماگلوتينين) جهت مصرف در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي (كارشناسي ارشد_ استاد راهنما) 1377
_ بررسي ايمني‌زائي و بي‌ضرري واكسن اوريون با سوش ايراني (RS#12) در كودكان زير پنج سال (كارشناسي ارشد_ استاد راهنما) 1377
- پايان نامه دوره دكتراي ويروس‌شناسي (Ph.D) دانشگاه علوم پزشكي ايران (استاد مشاور) 1381
- مقايسه ايمني سلولي و هومورال القاء شده بوسيله واكسنهاي سرخك سوش AIK-C و ُSchwarz در اطفال 9 ماهه شهر ايلام (كارشناسي ارشد_ استاد مشاور) 1381
_ تعيين ميزان عفوني سيتومگالوويروس در دريافت كنندگان پيوند بوسيله IF (ايمونوفلورسانس) و PCR (كارشناسي ارشد_ استاد مشاور) 1383
- كلون كردن و تعيين توالي ژن F ويروس سرخك (سويه AIK_C) (كارشناسي ارشد_ استاد مشاور) 1383


تاسيس مراكز دانشگاهي _ علمي _ پژوهشي:
نام موسسه رازي، موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي است كه نامش تعيين كننده وظايف و اهدافش مي‌باشد و خداوند منان را شاكرم كه به من كمك كرد تا در طول دوران خدمتم در تاسيس و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي تحقيقي_ توليدي زير سهمي داشته باشم.

- تاسيس و راه‌اندازي آزمايشگاه تحقيق و توليد واكسن سرخك در سال 1346
- تاسيس و راه‌اندازي آزمايشگاه تحقيق و توليد واكسن فلج اطفال در سال 1352
- تاسيس و راه‌اندازي آزمايشگاه تحقيق و توليد واكسن سرخجه در سال 1366
- تاسيس و راه‌اندازي آزمايشگاه تحقيق و توليد واكسن اوريون در سال 1367
- تاسيس و راه‌اندازي آزمايشگاه تحقيق و توليد واكسن سه گانه MMR در سال 1367

آزمايشگاه‌هاي فوق الذكردر حال حاضر تحت عنوان بخش واكسنهاي ويروس مصرف پزشكي كاملاً فعال بوده و نيازهاي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي رل به واكسنهاي فوق‌الذكر برآورده مي‌نمايد و به بركت همين واكسنهاست كه به تاييد سازمان جهاني بهداشت، ايران موفق به ريشه‌كني فلج اطفال در ميان كشورهاي آلوده منطقه شد و طبق تاييد همين سازمان در حال حاضر 3-4 سال است كه موردي از بيماري فلج اطفال در ايران تشخيص داده نشده و در حال حاضر جزو كشورهاي عاري از بيماري قرار گرفته است و در مورد بيماري سرخك هم موفق شده‌ايم كه بيماري را با استفاده از واكسن ساخت داخل كشور كاملاً مهار نموده و موار نادري كه از ان بيماري داشته‌ايم مطالعات مولكولي نشان داده كه اكثراً وارداتي بوده يعني بيماري از كشورهاي الوده همسايه به ايران وارد شده است.
حذف سرخجه مادرزادي (CRF يا Congenital Rubella Syndrons) نيز از 8 سال پيش جزو برنامه‌هاي وزارت بهداشت قرار گرفته است كه از 8 سال پيش تلاش بي‌وقفه جهت تامين نيازهاي وزارت بهداشت از نظر واكسنهاي سرخجه تنها و سرخجه و سرخك و اوريون (توأم سه گانه MMR) ادامه دارد.

اخذ نشان‌هاي معتبر داخلي و خارجي
- تقديرنامه رياست جمهموري اسلامي ايران در نهمين جشنواره خوارزمي
- تقديرنامه وزير محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرمانده نيروي بسيج به مناسبت فعاليت در طرح ريشه‌كني فلج اطفال از نر تامين واكسن مورد نياز
- تقديرنامه از معاونت محترم سلامت، وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشكي
- تقديرنامه از وزير محترم جهاد سازندگي به مناسبت اجراي طرح تحقيقاتي ممتاز
- تقديرنامه از وزير محترم جهاد سازندگي به عنوان محقق نمونه رتبه اول
- تقديرنامه از معاونت تحقيقاتي وارت جهاد سازندگي
- تقديرنامه از رياست كنگره ويروس‌شناسي
- تقديرنامه از رئيس سازمان نظام دامپزشكي
- تقديرنامه از رياست محترم موسسه رازي
- تقديرنامه هاي ديگر كه حافظه ياري نمي‌كند .

استاد پژوهش پايه 26
اجمع اهل نظر بر استادي شخصيت جناب دكتر شفيعي
مدت 18 سال است كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان هيأت ممتحنه و ارزشيابي ويروس‌شناسي منصوب مي‌گردم. توضيح آنكه اين انتصاب هر 3 سال يكبار توسط وزير محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تجديد مي‌گردد. كپي آخرين حكم انتصاب ارائه شده است
__________________________________________________ _____________


استاد رضا نقشینه

پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تهران به دانشکده دام پزشکی تهران وارد و به سال 1336 فارغ التحصیل شد. پس از عزیمت به امریکا و اخذ تخصص آسیب شناسی دامپزشکی به ایران بازگشت و با عضویت در هیئت علمی دانشکده دامپزشکی ...

دانشگاه تهران در سال 1343 و دانشیاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارتقا به سمت استادی دانشکده در سال 1352 را تجربه نمود. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و برنده جایزه بهترین پژوهش بنیادین دانشگاه تهران نیز بوده است. مهمترین آثار ایشان عبارتند از :
آسیب شناسی دامپزشکی ( تومور ها )
آسیب شناسی اختصاصی
کالبد گشایی نشخوارکنندگان
__________________________________________________ __________مرحوم دکتر حسین میرشمسی

فرزند مرحوم سید محمد در سال ۱۲۹۳در اصفهان متولد شد.

او پس از دریافت مدرک دیپلم در سال ۱۳۱۴ تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران آغاز نمود. او پس از اخذ مدرک دکترا در سال ۱۳۲۰ به عنوان کارمند فنی در موسسه سرم و واکسن سازی رازی در حصارک به خدمت پرداخت.
پس از طی ۹ سال در این موسسه با عناوین کارمند فنی، کارورز و دستیار آزمایشگاه، در سال ۱۳۲۹ برای کسب تخصص عازم کشور فرانسه شد. دکتر حسین میرشمسی در سال تحصیلی ۱۹۵۰- ۱۹۵۱ در انستیتو پاستور پاریس پس از طی دوره میکرب‌شناسی و ایمنی شناسی، دیپلم این رشته را دریافت کرد. سپس، در همین سال در دانشکده دامپزشکی آلفرد وابسته به دانشگاه پاریس به عنوان دانشجوی اکسترن ثبت نام و پس از طی دوره و شرکت در امتحانات نهایی آن دانشکده، مدرک دیپلم دکترای دامپزشکی دانشگاه پاریس را اخذ کرد.او به مدت ۴ ماه در سه موسسه در آمریکا دوره هایی را در زمینه تهیه واکسن‌های میکربی و توکسوئیدها گذراند و پس از مراجعت به ایران به عنوان رئیس بخش به تولید واکسن‌های باکتریایی (توکسوئیدها) و سرمهای درمانی به خدمت خود در موسسه رازی ادامه داد. در سال۱۳۳۴پست معاونت فنی موسسه و مسئول واحد تولید مواد زیستی مصرف پزشکی موسسه رازی را احراز نمود. در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰) پس از‌ آنکه تولید واکسن‌های ضد دیفتری، کزاز و سیاه سرفه به مرز تولید انبوه رسیده بود و با توجه به علاقه شخصی وی به پژوهش در زمینه ویروس‌ها، برای استفاده از دو بورس در کشور آمریکا عازم این کشور شد. در طی یک سال اول با استفاده از بورس موسسه بهداشت آمریکا و در چهار ماه بعد با استفاده از بورس سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (F.A.O) به فراگیری علوم جدید در زمینه ویروس شناسی پرداخت.او از اولین روزهای سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۶۱ واحد ویروس‌شناسی ‌موسسه بهداشت ایالت نیویورک به فراگیری ویروس‌شناسی ادامه داد و از آن پس، به مدت 4 ماه در شورای پژوهش پزشکی لندن در یک برنامه پژوهشی ویروس‌شناسی شرکت کرد.. او پس از مراجعت به وطن، فعالیت‌های وسیعی را در زمینه پژوهشهای ویروس شناسی انجام داد و در اوایل تیرماه به منظور ادامه تحقیقات خود و همچنین تهیه مقدمات تولید واکسن ضد سرخک، با استفاده از بورس پژوهشی از طرف سازمان جهانی بهداشت دوره ای 9 ماهه را در دانشکده پزشکی دانشگاه بایلور در شهر هوستون آمریکا گذراند. او سپس ۳ ماه دیگر در دانشگاه توکیو و موسسه واکسن سازی شیبا کارآموزی نمود. از اواسط سال ۱۳۴۸ به تولید واکسن ضد سرخک در موسسه رازی پرداخت و از سال ۱۳۵۲ پژوهش در زمینه تولید واکسن ضد فلج اطفال را نیز آغاز نمود، بطوریکه تولید انبوه این واکسن نیز به فهرست واکسن‌های تهیه شده در این موسسه افزوده شد.دکتر میرشمسی در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ موفق به تولید دو واکسن جدید ضد اوریون و ضد سرخجه نیز در این موسسه شد.او در طول دوره کاری خود بارها به عنوان نماینده و مشاور سازمان جهانی بهداشت مسئولیت مشاوره یا راه اندازی را در مراکز تولید واکسن کشورهای مختلف عهده دار بوده است. او در سال ۱۹۶۲ به نمایندگی از طرف سازمان جهانی بهداشت، مرکز تولید واکسن کشور اردن را تاسیس کرد. همچنین او از سال ۱۹۸۰ در انستیتو پاستور کشور تونس به عنوان مشاور و کارشناس سازمان بهداشت جهانی همکاری داشت و از سال ۱۹۷۰ نیز به عنوان نماینده سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک در کمیته استانداردهای بیولوژیک وابسته به این سازمان فعالیت کرد.او همچنین به عضویت آکادمی علوم نیویورک و مجمع بین‌المللی زیست‌شاسان درآمد.او در سال ۱۹۸۴ از طرف یونیسف برای بررسی مشکلات موسسه واکسن سازی کشور کره‌شمالی واقع در پیونگ یانگ، ماموریت یافت. این طرح به وسیله ایشان در کشور طراحی گردید و سپس توسط یونیسف به اجرا درآمد. دکتر میرشمسی هفت سال به عنوان استاد مدعو در دانشکده پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه تهران به امر آموزش ویروس‌شناسی نیز اشتغال داشت. از سه عنوان کتاب تالیف شده توسط ایشان، کتاب "ویروس شناسی عمومی"، در سال ۱۳۴۸ و "اصول ایمنی‌شناسی" ، در سال ۱۳۵۲ به عنوان بهترین تالیف سال انتشار خود معرفی شدند.ضمناٌ کتابی نیز با عنوان "پیشگیری و درمان با واکسن و سرم" تالیف کرد که ویرایش سوم آن در سال ۱۳۷۵ به چاپ رسیده است.در سال۱۳۷۴ پس از ۵۴ سال خدمت صادقانه در زمینه‌های علمی- پژوهشی، لوح تقدیر و نشان درجه اول پژوهشی توسط رئیس‌ جمهوری وقت به او اعطا شد.آقای دکتر میرشمسی به دفعات در جشنواره خوارزمی شرکت و جوایزی اخذ کرد: در سال ۱۳۷۰ به عنوان همکار طرح پژوهشی "تهیه واکسن جدید ضد اوریون با ویروس تعدیل حدت یافته محلی"، برنده جایزه دوم پژوهش. سال ۱۳۷۳ به عنوان مجری طرح پژوهشی "ایمن سازی به ضد دو عفونت دیفتری و کزاز با توکسوئیدهای مایع ضد این دو عفونت از راه خورانیدن واکسن"، برنده جایزه اول پژوهش. در سال ۱۳۷۴ به عنوان همکار طرح پژوهشی "تهیه آنتی ژن سرخجه جهت آزمایشگاههای تشخیص طبی"، برنده جایزه دوم پژوهش. دکتر حسین میرشمسی در ۲۳ آذز ۱۳۸۷ در ۹۴ سالگی درگذشت.گاهشمار زندگی دکتر حسین میرشمسی۱۲۹۳ تولد در شهر اصفهان
۱۳۱۴: اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان سعدی اصفهان
۱۳۲۰: دریافت مدرک دکترای دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
۱۳۲۰: آغاز خدمت در موسسه سرم و واکسن سازی رازی
۱۳۳۰: اخذ مدرک دوره میکربشناسی و ایمنی شناسی از انستیتوپاستور پاریس
۱۳۳۱: اخذ مدرک دکترای دامپزشکی از دانشگاه پاریس
۱۳۳۱-۱۳۳۲: کارآموزی پژوهش در سه انستیتوی آمریکایی در شهرهای بوستون، آلبانی (نیویورک) و لنسینگ (میشیگان)
۱۳۳۴:‌ احراز پست معاونت فنی و مسئول پژوهش و مسئول واحد تولید واکسن‌های مصرف پزشکی انستیتو رازی
۱۳۳۴: تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه واکسن سازی کشور اردن به دعوت سازمان بهداشت جهانی
۱۳۴۰ (۱۹۶۱): اخذ مدرک ویروس شناسی از موسسه بهداشت ایالت نیویورک آمریکا
۱۳۴۰ (۱۹۶۱): اخذ مدرک دوره ویروس شناسی از لندن
۱۳۴۲(۱۹۶۲):تاسیس مرکز واکسن سازی کشور اردن
۱۳۴۲:همکاری با موسسه واکسن سازی پیونگ یانک (کره شمالی) به عنوان مشاور یونیسف
۱۳۴۲-۱۳۴۴: استاد مدعو تدریس ویروس شناسی عمومی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
۱۳۴۶ (۱۹۶۷): طی دوره تهیه واکسن ضد سرخک در دانشگاه بایلور آمریکا
۱۳۴۶-۱۳۴۷:استاد مدعو تدریس ویروس شناسی عمومی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
۱۳۴۷ (۱۹۶۸): طی دوره واکسن سازی در دانشگاه توکیو
۱۳۴۸: آغاز تولید واکسن سرخک در ایران

۱۳۴۸: کسب جایزه بهترین کتاب سال برای کتاب "ویروس شناسی عمومی"
۱۳۴۸- ۱۳۴۹: استاد مدعو تدریس ویروس‌شناسی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۱۳۴۶ (۱۹۷۰):عضویت در سازمان جهانی بهداشت به عنوان نماینده منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک در کمیته استانداردهای بیولوژیک
۱۳۵۰: دریافت حکم استاد ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مصوب هیات امنای این دانشگاه از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
۱۳۵۲: آغاز پژوهش در زمینه تولید واکسن ضد فلج اطفال
۱۳۵۲: کسب جایزه کتاب سال برای کتاب "اصول ایمنی‌شناسی"
۱۳۵۵: آغاز تولید واکسن ضد فلج اطفال در ایران
۱۳۵۹ (۱۹۸۰): آغاز خدمت در انستیتو پاستور تونس به عنوان مشاور و کارشناس سازمان بهداشت جهانی
۱۳۶۳: (۱۹۸۴): ارائه طرح بررسی مشکلات موسسه واکسن‌سازی کشور کره‌شمالی به عنوان مشاور یونیسف
۱۳۶۵ آغاز تولید واکسن ضد اوریون در ایران
۱۳۶۶: آغاز تولید واکسن ضد سرخجه در ایران
۱۳۶۸: کسب جایزه به مناسبت پنجاه سال خدمات پژوهشی و علمی از طرف مقام ریاست جمهوری و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشاورزی و معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان امور استخدامی کشور
۱۳۶۹: عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۰ (۱۹۹۱): راه اندازی و تولید واکسن ضد سرخک در انستیتو پاستور تونس
۱۳۶۹: عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۰: دریافت جایزه دوم پژوهش جشنواره خوارزمی
۱۳۷۱(۱۹۹۲): عضویت در فرهنگستان علوم جهان سوم در ایتالیا
۱۳۷۳:دریافت جایزه اول پژوهش جشنواره خوارزمی
۱۳۷۴: دریافت لوح تقدیر و نشان درجه اول پژوهش
۱۳۷۴: دریافت جایزه درجه دوم پژوهش جشنواره خوارزمی
۱۳۷۵: آغاز همکاری با جشنواره خوارزمی به عنوان داور
محقيقين علوم پزشكي ايران براي روزآمد كردن كدهاي اخلاقي در زمينه فعاليت خود ،چهار اصل اساسي "خود مختاري" ، "سود مندي"، " نازيانمندي" و" عدالت" را به عنوان اصول پايه اخلاق پزشكي در ايران انتخاب نموده‌اند (گردهمايي انجمن‌هاي تخصصي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي ، يكشنبه 24 اذر ماه 81). تلاش آنها براي معين نمودن كدهاي اخلاقي اعضا هر رشته تخصصي ، با مراجعه مستمر به اين اصول است . مجموع اين تلاشها در راستاي تدوين و تعريف اخلاقيات ، التزام رعايت آنها ، به تجربه ثابت شده است .كه تنها شروط لازم و نه كافي ، محسوب خواهند شد و ضرورت بازنگري به مفاهيم اخلاقي در پرتو عملكرد پيشكسوتان ،حياتي ميباشد .همچنين متوليان اخلاق پزشكي عملا به اين نتيجه رسيده‌اند كه جهت اقامه اصول اخلاقي موظف به الگوسازي هستند.
مرور" زندگي‌نامه "
استاد دكتر حسين مير شمسي ترديدي بر جاي نمي‌گذارد كه اين شمع فروزان عرصه‌هاي ميكروبيولوژي با پروراندن تمام ويژگي‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي پزشكي ، تبلوري از ايثار يك استاد فرزانه است كه در خاطرات خود حتي يك بار نيز از ويژگي‌هاي خود نام نمي‌برد چرا كه اساسا هدف وي عرضه خود نبوده است . تمام صحنه‌هاي جزابي كه از زندگي ايشان توصيف شده ،بخشي از تاريخ پزشكي اين كشور به حساب مي‌آيند.

آنچه كه از لابلاي خاطرات ايشان مستفاد مي‌شود ،علي رقم خدمات تاريخي و شايان توجه ايشان كه در راستاي ارتقا سلامت عمومي در ايران انجام داده‌اند، هميشه در تنگدستي زندگي نموده اند مع‌الوصف، حتي يك بار زبان به شكوه نيز نگشوده‌اند و هميشه خدمات واقعي به بيماران را در صدر اولويت خود قرار داده‌اند . نمونه‌هاي بسياري از اين ويژگي استاد قابل ذكر است از جمله اشارات ايشان در بيوگرافي دست‌نويس خود كه مرقوم فرموده‌اند:« شنيدم مرحوم پدرم قصد داشت كه مرا براي تحصيل در زمينه علوم فقهي روانه نجف كند، اما متاسفانه پدرم رادر سن 8 سالگي از دست دادم » .«در كلاس سوم ابتدايي بودم كه شادروان پدرم بدرود زندگي گفت و با وجود نابساماني زندگي و توصيه عموها كه اصرار داشتند مرا براي فراگيري شغلي به بازار كار بفرستند , با پايمردي برادر فقيد و شادروان مادر بزرگوارم , به ادامه تحصيل توفيق يافتم».« در آن موقع براي تحصيل در دبيرستان ماهانه سي ريال كه مبلغ قابل توجهي بود , دريافت مي شد و نزديك بود كه به علت عدم امكان پرداخت اين مبلغ از تحصيل محروم شوم».« در اين موقع اداره ثبت اسناد كه تازه در اصفهان فعاليت زيادي داشت كلاس مساحي و نقشه‌كشي دائر نمود ».«دو ماه تابستان در اين كلاس كاراموزي نمودم و چون در امتحان نهايي در رده بالايي قبول شده بودم به عنوان مساح از طرف اداره ثبت به نقشه‌برداري دهات اطراف , يكسال را گذرانيده و از اين راه مبلغ قابل توجهي كه براي تهيه كتب دوره دوم دبيرستان و تا حدي كمك هزينه زندگي كافي بود بدست آورده و به دبيرستان سعدي مراجعت نمودم . ضمنا در 3 سال اول دبيرستان هم , عصرها پس از فراغت از تحصيل و تا پاسي از شب در كارخانه شيشه‌گري شهر كار منشي‌گري انجام مي‌دادم».

جريان آمدن دكتر مير شمسي از اصفهان به تهران و سرانجام , سر درآوردن از انيستيتو پاستور شعبه كارش در حومه پاريس براي گذراندن دوره عالي ميكروب‌شناسي و ايمني‌شناسي , خود فصلي خواندني از خاطرات استاد مي‌باشد .وي در اين دوره يك ساله , هم دوره انيستيتو پاستور را مي‌گذرانيد , وهم در دانشكده دامپزشكي الفر, وابسته به دانشگاه پاريس به تحصيل مشغول مي‌شود . سپس به مدت 4 ماه به آمريكا رفته و در سه موسسه بهداشتي ايالتي بوستون ,نيويورك و ميشگان , با روش‌هاي جديد تهيه واكسن‌هاي ضد ديفتري , كزاز و سياه سرفه و تصفيه سرمها آشنا مي‌شود . يكي ديگر از جلوه‌هاي «ايثار» در رويكرد رفتاري اين متخصص و استاد فرزانه است . از زبان خودش بخوانيد:

«اتفاق جالبي كه در اواخر اين دوره از كارآموزي روي داد و مقارن با هنگامي بود كه مرحوم دكتر مصدق براي احقاق حق و استيفاي حقوق ملت ايران از انگلستان به آمريكا سفر كرده بود و موضوع اختلاف ايران و بريتانيا مسئله روز بود , اين بود كه در موسسه بزرگ بهداشتي ايالات ميشگان در شهر لانسينگ براي شش هفته كارآموزي از من سيصد دلار حق كارآموزي مطالبه كردند كه قادر به پرداخت آن نبودم , چون فوق العاده ماموريت دولت (روزي 9دلار ) به زحمت تكافوي هزينه زندگي مرا ميآنمود ناگزير لازم شدبا رئيس موسسه مذاكره كنم . رئيس آن موسسه درعين حال مسئول تامين خون براي سربازان آمريكايي , كه در كره درگير جنگ شده بودند نيز بود .
بدين جهت پس از يك هفته انتظار به ديدار ايشان نائل شدم . وقتي تقاضا كردم كه اين مبلغ را از من نگيرند موافقت كرد به شرط آن كه ماجراي اختلاف ايران و انگلستان را براي او تعريف كنم ! البته پس شنيدن جريان امر , دستور داد وجهي از من گرفته نشود , وقتي خواستم با تشكر از او جدا شوم گفت: من هم با تو كاري دارم . و اضافه كرد : در واحدي كه تو كاراموزي مي كني از تو كمال رضايت را دارند و مايلند در آنجا بماني و كنترات 5 ساله‌اي با حقوق مكفي پيشنهاد نمود و در ضمن وعده داد كه در دانشگاه شهر به ادامه تحصيل هم موفق خواهي شد . ضمن تشكر از اين پيشنهاد سخاوتمندانه گفتم : من ماموريت ديگري دارم كه در ميهنم و در كنار مردم آن مرز و بوم كارهايي را به انجام برسانم . فرصت دو هفته‌اي براي اخذ تصميم داد , اما در موعد مقرر آن كشور را ترك كرده راهي ايران شدم ».

ايثار به عنوان يك ويژگي حرفه‌اي گرايان , به معناي الويت دادن منافع ديگران و جامعه به منافع شخصي است . خاطرات دكتر مير شمسي كه در كمال صداقت بيان شده , نشان ميدهد كه وي در تمام عرصه‌هاي زندگي حرفه‌اي خود , اين ويژگي را داشته است . با اين همه , براي يك حرفه‌اي , ايثار به تنهايي كافي نيست . آنان در قبال جامعه در مورد موضوعات مرتبط با سلامتي عمومي نيز بايد پاسخگو باشند چه بسا كه يك حرفه‌اي واقعا منافع جامعه را در مقايسه با منافع شخصي خود , در اولويت قرار دهد. اما يك حرفه اي در قبال مسائل بهداشتي و سلامتي عمومي كل جامعه نيز پاسخگو و مسئول است .
رور خاطرات اين شمع فروزان عرصه ويروس‌شناسي ايران نشان مي‌دهد كه وي حتي لحظه‌اي نيز , اين تعهد حرفه‌اي را فراموش نكرده است . « به خاطر دارم يكي از روزهاي اوايل آبان ماه 1320 مرحوم دكتر قريب پايه‌گذار طب كودكان در ايران , به اتفاق دو نفر از پزشكان بر جسته تهران به موسسه رازي امده و ساعتي را با دكتر دلپي (رئيس فرانسوي موسسه) به مذاكره پرداختند . انگاه دكتر دلپي مرا به دفتر خود خواند و تقاضاي مهمانان را در حضور خود آنان مطرح ساخت.
موضوع اين بود كه تهران با جمعيت چند صدهزار نفري , به علت اشاعه بيماري ديفتري و عدم دسترسي به سرم درماني كه تا آن زمان از آلمان وارد مي‌شد , در وضعيت ناراحت كننده‌اي قرار داشت و درخواست آقايان تهيه سرم ديفتري در موسسه رازي بود ».

دكتر ميرشمسي در ادامه خاطرات خود شرح مي‌دهند كه چگونه قرعه فال به نام او اصابت مي‌كند و مي‌نويسد « اگر بخواهم شرح دهم كه در طي شش ماه با چه مشكلاتي جهت تهيه سرم ديفتري مواجه بودم , مثنوي هفتاد من كاغذ مي‌شود ». با اين همه دكتر مير شمسي در اين بخش از خاطرات خود به نكاتي اشاره مي‌كند , كه امروز نيز , براي بسياري از مسئولان قابل توجه است : « اولا سويه ميكروب زهرزاي ديفتري كه از استاد دكتر رضا رستگار سرپرست قبلي سرم‌سازي , به جا مانده بود , به علت عدم كشت منظم , بسيار ضعيف و تقريبا از بين رفته بود و بايستي نمونه‌اي ديگر از آن با سيل سم زا (كه هنوز در جهان منحصر به فرد است و در همه موسسات واكسن‌سازي از آن استفاده مي‌كنند) از خارج تهيه شود . در آن روزها , يك نفر سر تيپ پزشك روسي به نام پروفسور پاولوف كه انگل شناس بود با اشتياق و علاقه , همه روزه به موسسه رازي و ساعتي را با دكتر دلپي كه او نيز انگل شناس بود و با استعانت از خانم مرحوم دكتر دلپي كه لهستاني تبار بود و زبان روسي مي‌دانست , مذاكره و كار مي‌كرد . وقتي از نياز ما به ميكروب سم‌زاي ديفتري , معروف به 8 .. آگاه شد , از طريق ارتش شوروي , از موسسه تارا سويچ در مسكو تقاضاي ارسال اين ميكروب را كرد و طي دو هفته باكتري مورد نياز به دست ما رسيد و گشايش حاصل شد . براي تهيه زهرآبه باكتري نياز به مخمر تازه بود كه در بازار مطلقا يافت نمي‌شد و ناگزير مخمر تازه را از كارخانجات آبجوسازي تهران كه در تصرف روس‌ها بود مي‌گرفتيم و با وسايل ابتدايي آماده مي‌كرديم ».

دكتر مير شمسي , پس از ذكر فهرستي از مشكلات ديگر مي‌نويسد :« نخستين نمونه سرم ضد ديفتري موسسه رازي , در اوايل خرداد ماه 1321 در بيمارستان رازي , زير نظر دكتر اقبال كه آن موقع رئيس بخش عفوني ان بيمارستان بود به دختر 4 ساله مبتلا به ديفتري تزريق گرديد و موجب نجات جان دخترك از مرگ گرديد و از آن پس سرم و همچنين تهيه سرم ضد كزاز در موسسه رازي گسترش يافت».
نمونه ديگر از تعهد عميق به سلامت عمومي استاد را بخوانيد :« در جلسه‌اي كه با وزارت بهداري, آقاي دكتر حسن مرشد , به دنبال جلسات قبلي داشتيم ايشان با چشمي پر از اشك مشاهدات خود را از تلفات سرخك در روستاهاي اطراف سنندج و خود شهر و جاهاي ديگر شرح دادند , و مصراً از دو موسسه رازي و پاستور خواستند كه واكسن ضد سرخك در ايران تهيه گردد و اين موقعي بود كه هنوز اين واكسن در بيشتر كشورهاي صنعتي غرب هم توليد نشده بود .البته در آن جلسه هيچ كدام از دو موسسه تعهد صريحي نكردند و حتي دوستان «پاستور» انجام اين امر را موكول به ساختن واحد بزرگي در انيستيتو پاستور فعلي نمودند كه مستلزم خريدن و خراب كردن عمارات مجاور و تهيه ابزار و وسايل مفصل چندين سال صرف وقت بود , و طبيعي است كه وزارت بهداري آن موقع چنين امكاناتي را نمي‌توانست فراهم كند . به هر حال در آن جلسه تصميم گرفتم كه مسير يك ساله كارآموزي در آمريكا را تغييير داده و دنبال تهيه واكسن ضد سرخك بودم ».

دكتر مير شمسي در بخش قبلي خاطرات خود توضيح مي‌دهد كه چگونه از سوي سازمان جهاني بهداشت , بورس پژوهش يك ساله‌اي به وي اعطا شده بود تا در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر آمريكا در زمينه پاره‌اي از مسائل ايمني شناسي كه موضوع روز بود, اطلاعاتي كسب كند .
براي تمام حرفه‌اي گرايان ,موقعيتهاي فراواني بروز مي‌يابد كه آنان در وضعيت دشوار تضاد منافع گرفتار مي‌آيند : براي كسب علم به دانشگاه معتبر آمريكا بروم يابراي ساختن واكسن در كشوري كه حداقل امكانات را ندارد بمانم و آستين همت را بالا بزنم؟ يك متخصص مي‌تواند با مراجعه به چهار اصل پايه اخلاق زيستي , يعني « خود مختاري», «سودمندي » , «نازيانمندي»,« عدالت», پاسخ اين پرسش‌ها را بيابد ,مشروط بر اين كه به «ارزش»هاي حرفه‌اي گرايي نيز پايبند باشد. دكتر مير شمسي از آنجا كه يك حرفه‌اي گراست مي‌توان حدس زد كه پاسخ اين پرسش‌ها را چه گويد.
شرح آنچه كه بر دكتر مير شمسي گذشت جذاب و خواندني است او به مدت 9 ماه به آمريكا سفر مي‌كند و در آزمايشگاه ويرو س‌شناسي پزشكي يكي از دانشگاه‌ها , دوره‌هاي لازم را پشت سر مي گذارند. در تير ماه 1347 استاد با مساعدت يكي از همكاران ژاپني به توكيو مي‌رود و در آنجا با پروفسور ماتومو استاد دانشگاه ويروس شناسي دانشگاه توكيو كه تازه واكسن ضد سرخك را با استفاده ار سلول كليه گوساله نوزاد تهيه كرده بود , آشنا مي‌شود . وي, سپس, در چند موسسه ژاپني ديگر نيز دست به مطالعه مي‌زدند و سرانجام به ايران باز مي‌گردد :«در تهران , با مساعدت وزارت بهداري واكسن‌هاي ساخت ژاپن , در دو ناحيه مورد آزمايش قرار گرفت و همين كه حسن اثر هر دو واكسن معلوم گرديد , به توليد نوع اول يعني استفاده از سلول گوساله نوزاد جهت تهيه ويروس پرداختيم». اما از آنجا كه اين واكسن واكنش‌هاي پوستي و عمومي سختي بود كه گاهي در كودكان مشاهده مي‌شد , دكتر ميرشمسي دوباره به ژاپن سفر مي‌كند , و ضمن اشنايي با موسسه معظم كيتا زاتو, «موفق شديم از واكسن بسيار موثر و در عين حال با واكنش‌هاي اندك كه در آن موسسه تهيه مي‌شد بهره جسته و با تغيير بنيادي در روش تهيه آن , يعني تبديل سلول نوزاد انگونه كه در موسسه كيتا زاتو مرسوم بود , به سلول ديپلوئيد انسان , واكسن ضد سرخك تهيه كنيم كه در نوع خود ممتاز مي باشد و هم اكنو ن سال هاست كه اين واكسن در كشور ما به ميزان توليد و مصرف مي شود ».

اين استاد فرزانه در ادامه چگونگي توليد واكسن ضد بيماري فلج اطفال را نيز شرح مي‌دهد و در پايان اين بخش از خاطرات خود مي‌نويسد «جاي خوشوقتي است كه تا موقعي كه اين سطور نوشته مي شود , بالغ بر يكصد و پنجاه ميليون دز واكسن سه گانه ضد فلج اطفال در موسسه رازي تهيه و در كشور به مصرف رسيده است» .آاري «جاي خوشوقتي» , براي يك حرفه‌اي آنجاست كه مي‌تواند مسئوليت خود را در قبال سلامت عمومي به انجام برساند و دكتر ميرشمسي به همين دليل تبلور ايثار است . فعاليت‌هاي علمي ايشان از 1324 تا سال 1375 به صورت تدوين و تهيه 106 مقاله علمي و فني در مجلات خارجي مي‌باشد و به پاس قدرداني از اين همه تلاش بي‌وقفه مي‌توان به « ماده واحد» مجلس شوراي اسلامي مبني بر تعليق بازنشستگي ايشان , بنا به درخواست معاونت وقت سازمان تحقيقات وزارت كشاورزي و وزير وقت بهداري دولت وقت (شادروان دكتر سامي) اشاره نمود كه به وزارتخانه متبوعه اجازه داده مي‌شود از وجود دكتر مير شمسي معاون فني قسمت توليد فرآورده‌هاي پزشكي موسسه رازي كه به موجب قانون استخدام كشوري مشمول باز نشستگي اجباري مي‌شد , مادام كه به وجود مشاراليه احتياج باشد , كماكان استفاده شود.

مردم ايران و بويژه جامعه علمي هميشه به وجود اين شمع فروزان عرصه ويروس‌شناسي ايران نياز مبرم دارند . با مرور خاطرات اين استاد بزر گوار ,اين نكته اشكار مي‌شود كه براي سر برآوردن بزرگاني چون اين « شمع فروزان» شرايط مناسب اجتماعي نيز لازم است . از چاپ خاطرات لوئي پاستور در كاغذي كه عطار محله در ان جنس بريزد و بدست نوجوانان اصفهاني برسد , و مطالعه آن, سرنوشت وي را رقم بزند, تا معاون وزيري كه با چشمان گريان از كساني بخواهد تا جداً در فكر توليد واكسن ضد سرخك باشند و از هيچ كوششي نيز در دادن امكانات دريغ نكند . از حضور متخصصان حرفه‌اي فرانسوي , روسي, آلماني و ژاپني كه از هيچ كوششي براي خدمت به هدف حرفه خود, در هر جاي جهان و در هر شرايطي دريغ نورزيد ند, و از فراهم آمدن امكان سفرهاي متعدد به بهترين دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه هم زرق و برق خيره‌كننده دنياي مرفه را به لحظه‌اي خدمت به مردم كشورشان نفروشند , از همكاري بي‌دريغ سازمان‌هاي دولتي و حتي ارتش در دادن امكانات و از جمله مهمترين مركب روز مورد نياز خود (اسب) براي توليد واكسن تا تصويب ماده واحده‌اي كه اين تاريخ مجسم كشورمان را خانه‌نشين نكند و قس علي هذا .

ارتقا سطوح علمي كشور, به شرايط مناسب اجتماعي نياز دارد همه شواهد نشان مي‌دهد كه تاريخ هميشه به نفع حرفه‌اي ها به پيش نرفته است . اكنون, اين مسئوليت دشوار, بر عهده مراكز و موسسات انجمن‌هاي تخصصي علمي است كه بكوشند با ترويج ارزش‌هاي حرفه‌گري , حرفه‌اي گرايي را ارتقا بخشند. كار طاقت فرسايي است . آري. ولي آيا چاره ديگري نيز هست؟

سوابق تحصيلي:
- اخذ دكتراي دامپزشكي از دانشگاه تهران در سال 1318
- اخذ درجه ديپلم تخصصي در رشته ميكروب شناسي ، ايمني شناسي و سرم شناسي در سال 1330 از انيستيتو پاستور
- پاريس
- اخذ درجه دكتراي دامپزشكي (D.V.M ) از دانشكده دامپزشكي آلفرد وابسته به دانشگاه پاريس

شركت در دوره هاي تخصصي:

-State Department of Health Division of Lab
state Department of Health Division of Lab Albany N .Y Boston MA-USA-
State Department of Health Division of Lab Lansing Mich USA-

طي سالهاي 1331 و 1341 با استفاده از بورس تحصيلي

State Department of Health Division of Lab Albany NY-
در سال هاي 1340 و 1341 و با استفاده از بورس پژوهشي آمريكا (در زمينه ويروس شناسي پزشكي)
Medical Research council. Virology section Carshalton surrey –U.K

درسال1341 و استفاده از بورس پژوهشي اندره مايرد سازمان خوارو بار و كشاورزي جهاني فائو –رم (در زمينه ويروس شناسي پزشكي)


Department of virology school of medicine Baylor university Houston TX USA-


طي سال هاي 48-1347 و با استفاده از بورس پژوهشي سازمان بهداشت جهاني (در زمينه ويروس شناسي پزشكي ) سوابق اموزشي:

1- استاد مدعو براي تدريس ويروس شناسي عمومي در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران طي سال هاي 44- 1342
2- استاد مدعو براي تدريس ويروس شناسي عمومي در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران طي سال هاي 1347- 1346
3- استاد مدعو براي تدريس ويروس شناسي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران طي سالهاي 49- 1348

انتشارات:

1- تاليف 3 جلد كتاب به زبان فارسي در رابطه با ويروس شناسي عمومي ، اصول ايمني شناسي و پيشگيري و درمان كه توسط دانشگاه تهران به چاپ رسيده است .
2- ارائه 111 مقاله به زبان هاي انگليسي و فرانسه در سال هاي 1946 تا كنون در نشريات بين المللي به چاپ رسيده است
3- ارائه 10 مقاله به زبان هاي انگليسي و فرانسه در كنفرانس هاي مختلف بين المللي در خارج از كشور
4- ارائه مقالات متعدد به زبان فارسي كه در نشريات داخل كشور به چاپ رسيده است .
5- ارائه 8 مقاله در كنفرانس هاي مختلف بين المللي در داخل كشور


سمت هاي اداري:
1- كارورز، دستيار و معاون ازمايشگاه هاي پژوهشي و توليدي انستيتو رازي طي سال هاي 31 – 1320
2- رئيس بخش پژوهش و توليد واكسن ها و سرم هاي مصرف پزشكي انستيتو رازي طي سال هاي 34- 1332
3- معاون فني و مسئول پژوهش و توليد واكسن هاو سرمهاي مصرف پزشكي انستيتو رازي در سال 1334 تا 1380

سمت هاي پژوهشي و مشاورتي:

1- مشاور و كارشناس سازمان بهداشت جهاني در انستيتو پاستور تونس از سال 1359 تا كنون
2- مشاور يونيسف در موسسه واكسن سازي « پيونگ يانگ» كره شمالي در سال 1362
3- تاسيس و راه اندازي ازمايشگاه واكسن سازي (به مدت 3 ماه ) در كشور اردن هاشمي به دعوت سازمان بهداشت جهاني در سال 1334
4- شركت وارائه مشورت در كنفرانس هاي جهاني و منطقه اي مربوط به تخصص خود در بسياري از كشور ها
5- راه اندازي و رياست ازمايشگاههاي تحقيق و توليد واكسن ها ي ضد ديفتري ، كزاز،سياه سرفه، اوريون، سرخچه و سرمهاي درماني در موسسه رازي از اغاز فعاليت اين موسسه

عضويت در انجمنهاي علمي بين المللي:
1- عضو اكادمي علوم نيويورك از سال 1961
2- عضو پانل استاندارد هاي بيولوژيكي سازمان بهداشت جهاني به عنوان نماينده خاور نزديك در ژنو از سال 1350 تا كنون
3- عضو گروه بين المللي استاندارد هاي بيولوژيك از سال 1350 تا كنون
4- عضو سازمان فارغ التحصيلان انستيتو پاستور پاريس
5- عضو اكادمي علوم جهان سوم ايتاليا از سال 1992
6- عضو فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

افتخارات:
1- جايزه بهترين كتاب سال براي ويروس شناسي عمومي (سال 1352)
2- دريافت حكم استاد ويروس شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران مصوب هيئت امنا دانشگاه و از طرف رئيس دانشكده پزشكي (سال 1352)
3- جايزه بهترين كتاب سال براي كتاب اصول ايمني شناسي (سال 1352)
4- جايزه براي پنجاه سال خدمات پژوهشي و علمي از طرف مقام رياست جمهوري و وزراي بهداشت ، كشاورزي و رئيس سازمان استخدامي در سال 1368
5-دريافت جايزه رتبه اول تحقيقات بنيادي در هشتمين جشنواره بين المللي خوارزمي 1373
6- دريافت نشان درجه يك پژوهش توسط رئيس جمهور 1374

__________________________________________________ ____________


دکتر حسن تاجبخش

دوره دبیرستان را در مدرسه های علمیه و مروی تهران طی کرد و در سال 1335 وارد دانشکده دام پزشکی تهران و در سال 1340 نیز فارغ التحصیل شد. پس از خدمت مقدس سربازی در سال 1342 برای دوره های تخصصی به فرانسه اعزام شد و در گروه میکرب شناسی و ایمنی شناسی دانشکده دام پزشکی آلفر پاریس، تحت نظر پروفسور شارل پیله که از بزرگان دانش میکرب شناسی جهان است به کارآموزی و تحقیق پرداخت.

او مدتی نیز در انستیتو پاستور شهر لیون در زمینه باکتری های بی هوازی مطالعه نمود. سپس وارد انستیتو پاستور پاریس شد و دوره های تخصصی میکرب شناسی را گذراند و در این کانون بزرگ دانش جهانی در هر دو رشته رتبه اول را احراز کرد. مدت یک سال در بخش شیمی میکربی انستیتو پاریس به هدایت مرحوم پروفسور پیر گرابار کاشف ایمونوالکتروفورز، درباره ایمنی تیموس تحقیق کرد که نتایج آن در مجله انستیتو پاریس مندرج است و از پایه های کشف سرم های ضد لنفوسیت و جلوگیری از دفع پیوند اعضا در جهان است. وی هیچ گاه خاطره محبت های گرابار را فراموش نمی کند. دکتر تاجبخش هم چنین در فرانسه دوره انستیتو تحقیقات بیماری های گرمسیری را گذراند و آن را با موفقیت به پایان برد. در سال 1346 به ایران بازگشت و به عنوان استادیار گروه میکرب شناسی دانشکده دام پزشکی مشغول به کار شد و در سال 1349 به عنوان دانشیار برگزیده شد. در سال 1353 به دعوت دانشگاه بریستول انگلستان یک سال در دانشکده دام پزشکی آن جا مشغول به کار بود که نتیجه آن دو مقاله پژوهشی ابتکاری در زمینه تهیه واکسن های مؤثر بر ضد سالمونلا دابلین است. به عنوان استاد میکرب شناسی دانشگاه تهران در سال 1355 ممتاز شناخته شد و از آن زمان تاکنون به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران و استاد نمونه دانشگاههای کشور، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، عضو هیئت امنای دانشگاه های جنوب غربی کشور، مدیر گروه میکرب شناسی و بیماری های واگیر دانشکده دام پزشکی و...مشغول بکار است.

مهمترین آثار ایشان عبارتند از :

ژنتیک باکتری ها

بیماری شناسی عمومی

بیماری های حیوانات آزمایشگاهی

اصول ایمنی شناسی بنیادی

باکتری شناسی عمومی

سیر تحول علم در اسلام و ایران ( فارسی و انگلیسی )

تاریخ دام پزشکی و پزشکی ایران دوران اسلامی

شرح حال دکتر تاجبخش در کتاب های نام آوران دانش پزشکی انگلستان

نام آوران دانش دام پزشکی و پزشکی امریکا

نام آوران دانش کشاورزی و دام پزشکی انگلستان

تاریخ بیمارستانهای ایران از آغاز تا عصر حاضر

الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه ( تصحیح و تحقیق سید اسماعیل جرجانی )

تالیف حدود 150 مقاله تحقیقی به زبانهای فرانسه ، انگلیسی و فارسی در مجلات معتبر بین المللی ایران و کشورهای اروپایی
__________________________________________________ _____________


پروفسور احمد شیمی

استاد برگزیده پنجمین همایش چهره های ماندگار کشور ، در سال 1294 در بروجرد متولد شد و پس از اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان شرف تهران وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد و در سال 1321 از رساله دکترای خود در این دانشگاه دفاع کرد.


از جمله فعالیت های پروفسور شیمی می توان به فعال کردن آزمایشگاه باکتر شناسی و ویروس شناسی و راه اندازی بخش بیماریهای طیور دانشگاه تهران ، ارائه مقالات مختلف و متعدد علمی به سمینارها و کنفرانسهای داخلی و خارجی ، تالیف و ترجمه 15 عنوان کتاب در زمینه های ویروس شناسی ، میکروبشناسی ، بیماریهای عفونی ، ایمن شناسی و بیماریهای طیور نام برد.
__________________________________________________ ___________________

دکتر محمدقلی نادعلیان

در سال 1315 در مهدی شهر (سنگسر سابق) متولد شد و پس از اتمام تحصیلات دوره ابتدایی در زادگاه خود به تهران آمد و در سال 1336 دیپلم طبیعی را از دبیرستان دارالفنون اخذ و وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران گردید. در سال 1341 موفق به دریافت دکترای عمومی شد. ایشان از سال 1348 بعنوان دستیار بخش درونی گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مشغول بکار و در سال 1351 با موفقیت در امتحان تخصصی رشته بیماریهای درونی دامهای بزرگ به مرتبه استادیاری ارتقاء یافت.

در سال 1353 جهت گذرانیدن دوره تکمیلی به کشور فرانسه عزیمت و پس از اتمام دوره مذکور در دانشکده دامپزشکی تولوز به ایران مراجعت نمود. در سال 1356 بعنوان دانشیاری ارتقاء یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تعطیلی دانشگاهها به امر پژوهش و خدمات در تهران و بعضی از استانهای کشورمان مشغول گشت. وی در سال 1374 به مقام استادی گروه آموزشی علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مفتخر و در سال 1380 به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران و در همایش پنجم در سال 1384 بعنوان چهره ماندگار کشور انتخاب شد.وی که سابقه تدریس در دانشکده دامپزشکی ارومیه را هم علاوه بر دانشگاه تهران دارد تاکنون 160 مقاله به زبانهای فارسی ، انگلیسی و فرانسه و هفت جلد کتاب تألیف و ترجمه نموده و 40 پایان نامه دکترای عمومی و 14 پایان نامه دکترای تخصصی را راهنمایی کرده و ضمن اجرای 15 طرح پژوهشی ، مشاور و داور 55 پایان نامه هم بوده است.کتاب معاینه بالینی دامهای مزرعه ایشان که با همکاری اساتید دیگر ترجمه شده در بیست و پنجمین دوره به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شد. وی از سال 86 به افتخار بازنشستگی نائل آمد و هم اینک ریاست گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران را بعهده دارد. آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی نشریه حکیم مهر با استاد ارجمند ، جناب آقای دکتر نادعلیان در محل فرهنگستان علوم است.مهمترین آثار ایشان عبارتند از :

ترجمه کتاب بیماری های گوسفند نیوسام مارش با همکاری محمد حسینیون، مصطفی حجازی (1353)

تالیف کتاب بیماری های دستگاه گوارش نشخوار کنندگان (1357)

تالیف کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان و تک سمیها با همکاری فریدون نورمحمد زاده و عباسعلی اطمینانی (1376)

نظارت بر کتاب راهنمای کامل مراقبت از اسب و پونی ترجمه دکتر سید مجتبی سید موسوی (1382)

ویراستاری کتاب اصول معاینه دام به گردآوری و تدوین دکتر غلامعلی کجوری1382منبع:www.mainvets.com