نکاتی جالب درباره ی سگ ها


1)سگ ها می توانند تا 250 کلمه را یاد بگیرند،تا عدد پنج بشمارند و حتی عملیات ساده ی ریاضی انجام دهند!یک سگ به طور معمول هوش یک بچه ی دو ساله را دارد.

2)سگ ها مانند انسان ها بقل کردن را کاری محبت آمیز نمی دانند.این کار برای سگ ها نشانه ای از پرخاشگری است.
3)این سگ هر چهار دست و پای خود را از دست داد اما پس از جایگزین شدن آن ها با دست و پاهای مصنوعی دوباره موفق شد مانند سگ های عادی راه برود.


4)خیس بودن بینی سگ ها باعث می شود که بتوانند مسیر بوها را تشخیص دهند.5)کفتارها در اصل گروهی از سگ سانان نیستند و شباهت بیشتری به گربه سانان دارند.


6)سه سگ از نژادهای پکینیز (یک عدد) و پامرانین (دو عدد) از حادثه ی غرق شدن کشتی تایتانیک جان سالم به در بردند.

7)به طور معمول یک توله سگ 28 و یک سگ بالغ 42 دندان دارد.


ادامه دارد...

مترجم:K!ana(کیانا اکرمی)
منابع:petfinder.com,barkpost.com