اگر سگ شما انسان بود حالا چقدر سن داشت؟

خیلی وقت است که ما انسان ها برای محاسبه ی سن سگ خود و تبدیل آن به سن انسان ها ، از راه آسان و کاربردی ضرب سن سگ در عدد هفت استفاده می کنیم.اما سن سگ ها مانند انسان ها با سرعت ثابت افزایش نمی یابد.سن سگ ها در چند سال اول زندگی خود با سرعت بیشتری نسبت به انسان ها افزایش می یابد و این سرعت با گذشتن سال ها کم کم کاهش می یابد.البته تبدیل سن سگ به سن انسانی به نژاد و اندازه ی سگ نیز بستگی دارد.

چگونه سن انسانی سگ خود را محاسبه کنیم؟

ممکن است شما دو سگ هفت ساله داشته باشید ، اما اگر این دو سگ یک نژاد و اندازه نداشته باشند موقع تبدیل سنشان به سن انسانی هر کدام از این دو سگ سن متفاوتی دارد.سن انسانی نژادهای سگی که جثه ی کوچک تری دارند در سال های اول زندگی شان نسبت به نژاد های بزرگ تر سریع تر افزایش می یابد و این نژاد ها زودتر به سن بلوغ می رسند.البته با گذشتن زمان و رسیدن به سن بلوغ سرعت افزایش سن انسانی نژاد های کوچک تر کم کم کاهش می یابد.اگر یک سگ هفت ساله که وزنی به اندازه ی 20 پوند (9 کیلوگرم) دارد انسان بود ، تقریبا 44 سال سن داشت.اما اگر یک سگ هفت ساله که وزنی به اندازه ی 50 پوند (22 تا 23 کیلوگرم) انسان بود ، تقریبا 50 سال سن داشت.شما برای تبدیل سن سگ خود به سن انسانی ، فقط به چند عملیات ریاضی ساده نیاز دارید.تنها کاری که باید انجام دهید این است که سن سگ خود را ابتدا منهای دو ، جواب را ضرب در چهار کرده و با عدد 21 جمع کنید.با انجام این عملیات متوجه می شود که اگر سگی 7 سال سن داشته باشد ، 41 سال سن انسانی دارد.


مترجم : K!ana (کیانا اکرمی)
منبع : ehow.com