هر ساله همزمان با فرارسیدن فصل بهار بیش از 8 میلیون بوته گل پیازی(لاله ) و فصلی در خیابانها و بوستان های سطح شهر مشهد کاشته میشود.

این جشنواره گل از ابتدای فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد.

تصاویر در بوستان ملت عکاسی شده اند.
منبع:ایرنا