با سلام دوستان

چند وقته دنبال توله سگ ای میگردم تو مایه های هاسکی بازی گوش باشه

کسیسگ داره بگه تو همین تاپیک با تشکر