سلام من شمال زندگی میکنم. گلستان. اگه کسی میخواد توله واگذار کنه با این شماره تماس بگیره 09304368200