من و خانوادم علاقه شدیدی به حیوانات داریم ، سابقه ی نگهداری تز خرگوش ، همستر ، سگ ، خوکچه و اسپانسیون 3 ماهه تابستون از 6 گربه پرشین رو در پارسال داشتم ، پترسال دو تا از گربه پرشین هایی که مهمونم بودن نینی دار شدن چون عقیم نبودن ، دلم نیومد برشون دارمو به صاحبشون نگم واسه همین گفتم ولی دیگه خجالت کردم تقاضا کنم بهم بدن :)
البته اونا اسرار کردن که به خاطر حقوقم یکی از پرشین هارو بردارم ولی من چون بچه ها هنوز کوچیک بودن و شیرخوار دلم نیومد از مادر جداشون کنم.
امسال تابستون قصد دارم یه بچه خوشگل بیارم خونمون که بشه دختر یا پسرم .
میخوام عشقمو بهش هدیه کنمو واسش لباساوو وسایله خوشگل بخرم ، و از اونجایی که از خرید و فروش حیوونات بیزارم ، مایلم که واگذاری و سرپرستیه گربه پرشین سالم و خوب و دارای شناسنامه و واکسینه شده و انگل تراپی شده رو قبول کنم .
فقط اینو بگم که گربتون برام مثله بچه ی خودمه شبا باهم میخوابیم ، صبح ها بعلش میکنم باهم میریم پیاده روی ، هرجا برم باهامه .
اگه جایه دستشوییشم بلد باسه خیلی خوبه .
اگر هم دوتا باشن عیبی نداره .
عقیم یا غیر عقیم فرق نداره فقط بغلی باشه چنگ نزنه .
بعدش اینکه من گیلانم ، و اگر ممکن میخوتم بعد کنکورم گربه رو بگیرم تا تویه سه ماه بهم کاملا عادت کنه و کمی تربیتش کنم .
خیلی ممنون