تهران - ایرنا - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت:نگهداری، خرید و فروش زنده و غیر زنده گونه های جانوری در سال گذشته نسبت به سال 92 حدود 58 درصد کاهش داشته است.


سرهنگ حمید رضا خیلدار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: صید غیر مجاز آبزیان در سال گذشته نسبت به سال 92 حدود 53 درصد، شکار غیر مجاز پستانداران 30 درصد، زنده گیری پرندگان 24 درصد، زنده گیری پستانداران 36 درصد، کشف سلاح غیرمجاز 25 درصد و کشف سلاح های مجاز 39 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: آلودگی محیط زیستی 16 درصد، تخریب محیط زیست 29.5 درصد، تعداد متخلفان دستگیر شده 41 درصد و پرونده های قضایی 46 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ خیلدار افزود: در سال 93 حدود 7 هزار و 116 متخلف دستگیر شد در حالی که این عدد در سال 92 حدود 12 هزار و 230 نفر بوده است، همچنین تعداد پرونده های قضایی در سال 92 حدود 9 هزار و 910 فقره بود که در سال 93 به 5 هزار و 280 فقره کاهش یافت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین کشف سلاح های جنگی 12 درصد رشد، کشف ادوات و وسایل شکار 64 درصد و آتش سوزی ها 6 درصد رشد داشته است.منبع:ایرنا