واگذاری فوری
جنسیت :نر
سن:حدودا سه ماهه
بسيار آروم بي صدا و باهوش
كاملا سالم
.. ٠٩١٢٦٦٤٤٨٥٣