ویکی اشپیتز نر 7 ماهه واکسن و ضد انگل خورده شناسنامه داره عقیم شده
دمشو قطع کرده بودن ولش کردن تو خیابون در حال حاضر درمانهاش کامل شده و حالش خوبه دنبال یه خانواده مهربون براش می گردیم که بتونن ازش مراقبت کنن 09127972172 دوستان فقط باشماره داده شده تماس بگیرید