چه دامپزشکی برای زمان بیماری حیوان شما مناسب است ؟

بهترین چاره اینست که قبل ازینکه به یکی از آنها نیاز پیدا کنید دامپزشک مورد نظر خود را بیابید تا مطمئن شوید که از او راضی خواهید بود و او بهترین مراقبت ها را از حیوان عزیز شما به عمل می آورد.

1.از دیگران راجع به تجاربشان در این باره بپرسید. نظراتی ارزشمندند که مغرضانه نباشند . همچنین بهتر است شما ارزیابی واقع نگرانه ای راجع به توانایی های دامپزشک و فعالیت عمومی او داشته باشید.

2.به یک پناهگاه یا کلوب حیوانات خانگی محلی مراجعه کنید . آنها اکثرا تجربیات زیادی راجع به دامپزشکهای مختلف دارند.

3.اطمینان حاصل کنید که دامپزشک مورد نظر تبحر لازم در گونه ی حیوانی شما را دارد . به عنوان مثال : دامپزشکی که در درمان سگها شهرت بسیاری دارد الزاما برای خرگوش شما دامپزشک مناسبی نیست ، چون این دو گونه دو مقوله ی کاملا متفاوتند.

4.لیستی تهیه کنید از سوالاتی که باید از دامپزشک بپرسید :

•داشتن وقت آزاد : اینکه شما بتوانید در هر زمانی به دامپزشکتان مراجعه کنید اهمیت زیادی دارد به عنوان مثال بعد از ظهر ها یا آخر هفته ها .

•دستمزد : دستمزد معمول برای ویزیت را بپرسید . همچنین دستمزدی که برای واکسیناسیون ، انگل زدایی و غیره میگیرند.

•اورژانس : چه خدماتی را در موارد اورژانس و خارج از ساعات کاری برای مراقبت از حیوان شما انجام میدهد ؟ برای مثال آیا برای ویزیت به خانه می آید ؟

•درمان دارویی : درباره ی نحوه ی برخورد او نسبت به میزان لزوم استفاده از دارو جویا شوید .


هشدار :

هیچوقت از سوال کردن از دامپزشک نترسید . اگر شما از سوال کردن اینکه چه چیزی برای حیوانتان مناسب است میترسید قطعا این دامپزشک دامپزشک مناسبی برای شما نیست .




مترجم : dooni66