چند ساعت خواب در روز برای شیتزوها عادی است؟

زمانی که به دنبال جواب این سوال هستید، ما باید با در نظر سن سگ . عناصر دیگر را در نظرگرفت. در حال حاضر مسئله ما عادات خواب سالم است که با توجه به محیط مناسب ( تخت راحت سگ ، سر و صدای کم ، و غیره )در مورد ان بحث میشود.

بدو تولد- در حالی که بسیاری از صاحبان جدیدتوله سگ 8 هفته داشته باشد، اجازه دهید به سرعت در مورد این موضوع از نوزادان لمس برای اولین بار . همانطور که شما می توانید تصور کنید ، نوزادان تازه متولد شده در حال خواب است و اکثریت از زمان تنها 2ساعت یا بیشتر بیدار است شیتزوها در این سن با هر صدایی مانند صدای در یا زنگ تلفن ممکن است بیدار شوند و از خواب بپرند و گاهی بترسند.
توجه داشته باشید این است که توله ها هنوز هم تمایل به تقلید رفتار دارند و در شب بیقرارند بنابراین کمک به آنها برای ارام کردنشان در ساعات شب ضروریست . با این حال از یک دوره 24 ساعته ، توله های بسیار جوان ممکن است 23 ساعت و توله های بزرگ تر که غذاهای جامد میخورند 19-21 ساعت خواب احتیاج دارند.

توله سگ – بزرگ شدن توله سگ یک چالش است. بیشتر صاحبان که آنها در خانه آموزش میدهند، با این حالت های شیتزو همچنین برخی از آموزش های در رابطه به خواب نیاز دارند. این طبیعی است برای یک توله سگ که سرشار از انرژی است مدام درحال بازی و لحظاتی بعد ان به سادگی به خواب خواهد رفت از یک دوره 24 ساعته ، یک توله سگ شیتزو معمولا 16 تا 20 ساعت خواب است. این روند به تدریج در طول سال اول کوتاه تر خواهد شد.


سگ های بالغ- در طول سال اول ، بسیاری از چیزهای آموخته و عادات توسعه یافته یک محیط مناسب برای ترویج خواب خوب شب نیاز است، شیتزوهای مسن تر از 12 تا 16 ساعت از یک دوره 24 ساعته در طول شب خواب خواهد بود .تعداد ساعت خواب سگ بالغ باتوجه به میزان فعالیت خود در طول روز بستگی دارد. سگ های پرانرژی شبها بیدار خواهند ماند .
شیتزوهای سالمندان –چرت زدن طبیعی و و مختص برای سالمندان است ، به ویژه سگ هایی که بیش از سن 10 سال سن دارند، به چرت زدن بیشتر به استراحت نیاز دارند سگ های مسن خسته می شوند سگ مسن تر یک نقطه راحت در یک اتاق آفتاب گیر و یا یک گوشه دنج در یک اتاق در کنار خانواده را دوست دارد و او ممکن است بسیار نیازمند به خواب زیاد است. یکی از عناصر مهم که باید توجه داشته باشید این است که حتی اگر یک سگ مسن نیاز به خواب بیشتراست، و برای آن بسیار حیاتی است برای انجام دادن ورزش روزانه ( یک پیاده روی خوب حداقل یک بار در روز ) و تعامل اجتماعی ...شیتزو مسن نیازمند 14-19 ساعت خواب در روز است.