بدون شک، شگفت انگیز تر
ازصفت این سگ رفتار آن است .این نژاد بسیار دوستانه و قطعا خجالتی نیست ! ظاهری به یک روح به طور طبیعی خوشحال ، این سگ فوق العاده ، همراه با محبت است . همیشه در نزدیکی و به صاحب خود وفادار، شیتزو به سرعت با هر فردی جور میشود و خانواده خود را می پذیرد .

بنابراین، این سگ رفتار تهاجمی و دوستانه به همسایگان، دوستان ، خانواده و حتی غریبه ها خواهد داشت.

شیتزو بار انرژییکی از بهترین صفات رفتار شیتزو این است که این سگ مهارت پرش دارد و برای بازی در محیط با صاحبان خود و یا دیگران و یا خود خوش از طریق یک میدان اجرا که اگر آن را بهترین مکان است که آن تا به حال دیده است !

به عنوان یک مالک، اگر شما مشغول انجام کارهای خانه می شوید، شیتزو در سکوت به شما تماشا خواهد کرد، اوخوشحال از خانه گرم و امن است.

حیاتی ترین رکن برای شادی و سلامت شیتزو انجام روزانه ورزش است .
این سگ ها قطعا نیاز به فعالیت روزانه دارند. برای پاکسازی ذخایر انرژی در طول روز و خالی کردن این بار انرژی برای آرام ماندن .

شیتزوها به طور غریزی می داند یک فرد " دوست یا دشمن " است .


تعامل با سنین مختلف


یکی از صفات بزرگ شیتزو این است که این نژاد می تواند به عنوان بهترین همدم برای تمامی سنین است و فقط مختص یک گروه سنی نمی باشد این سگ یک همراه و همدم مناسب برای سالمندان است . مردم شیتزوها را با خوشحالی خواهد نگه داشت . آنها سگهای اندازه کوچک هستن، اما نه یک نژاد اسباب بازی برای کودکان.

این سگ نیز یک حیوان خانگی فوق العاده خانواده دوست است. کاملا خوشحال و مدام در حال جلب توجه می شود ،شیتزو یک عضو کامل خانواده است. بسیاری از مواقع آنها کاملا مشغول نشستن بی سر و صدا و منتظر تا زمانی که صاحبان انها را به آغوش بگیرند. این مهم است که مطمئن شوید که تمام اعضای خانواده به شیتزوی در خانه توجه کنند، و این که همه باید در هنگام بازی با سگ وراه رفتن مراقب گام های او باشید.