سلام من مصطفی هستم از بوشهر

سه تا بچه گربه یا بهتر بگم نوزاد دارم که زیر دوهفته سن دارن

قبلا سابقه تلف شدن گربه و ظربه روحی داشتم

مادرشون رو ماشین له کرد مجبور شدم دستی بزرگشون کنم اما از بد روزگار ماموریت یک ماهه بهم خورده

و کسی نیست حمایت و حراستشون کنه

خیلی ناز و مامانی هستن . اما اگه زود کسی پیدا نشه خیلی دیر میشه و...

فعلا با شیر بدون لاکتوز و سرنگ تغذیه میشن.

اگه کسی پیدا نشه مجبورم بدم انجمن حمایت از حیوانات و قفس و زندگی در حبس

منتظرم 09135382921