سلام. پسره من حدودای هفت سالشه. نژادش چورکی یه. این نژاد رو من تا حالا تو تهران ندیدم. اگه کسی سراغ داره بهم بگه لطفا.
همین طور اگه میدونین جفت گیریه این نژاد با چی خوبه بهم بگین لطفا