سلام دوستان 2 تا سوال داشتم.اول اینکه بچش چی می خوره ؟چی بهش بدم.و دوم هم اینکه دستی می شه این پرنده؟