بالاخره انجام شد : رونمایی از پرورش ماهی تیلاپیا در استان یزد + عکس


حکیم مهر - پرورش ماهی تیلاپیای تک جنسی شده (Oreochromis niloticus ) برای نخستین باردر استان یزد با حضور مقامات مسئول رونمایی شد.
در این مراسم دکتر ابرقویی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ، دکتر تقوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، دکتر مطلبی رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران و مهندس فرهمند نماینده مردم شهرستان بافق و نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و تعدادی از کارشناسان و محققین ذیربط حضور داشتند.
در ابتدای مراسم، احمد بیطرف رییس ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور داخلی- بافق ضمن خوش آمدگویی به مسئولین و مدعوین کشوری، استانی و محلی گزارشی در مورد ایستگاه بافق ، پیشینه و فعالیتهای پژوهشی به ویژه در زمینه پروژه های اجرا شده در خصوص تیلاپیا و نتایج حاصله طی دو سال و نیم پس از ورود این گونه به کشورمان ارائه کرد.
سپس دکتر ابرقویی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ، دکتر تقوی رئیس سازمان شیلات ایران، دکتر مطلبی رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران و مهندس فرهمند نماینده مردم شهرستان بافق و نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخته و ضمن اجر نهادن به فعالیت های پژوهشی و دستاوردهای کسب شده به وسیله محققین و پرسنل ایستگاه بافق نسبت به اهمیت و نقش این گونه در آینده آبزی پروری ایران تاکید کردند.
دکتر عباسعلی مطلبی رئیس موسسه تحقیقات شیلاتایران با اعلام این مطلب که علاوه بر یزد، مطالعات زیست محیطیبرای پرورش گونه تیلاپیا در پنج نقطه کشور نیز آغاز شده است گفت: استانهای جنوبیاز جمله کرمان برای پرورش تیلاپیا مستعد هستند و گونه های تکجنسی شده تیلاپیا به مقدار انبوه توسط موسسه تحقیقات شیلات کشور آماده شده و درمزارع پرورشی که امکان رشد آنها وجود دارد، با توجه به نظر مت****ان به آنها اعطامی شود.

رئیس موسسه تحقیقات شیلاتایران افزود : به تدریج که ساختارهای لازم در زمینه پرورش اینگونه جدید فراهم شود، تکثیر آن نیز به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی تصریح کرد: موسسه تحقیقات شیلات، پتانسیهای لازم برای تولید بیش از 300 هزار قطعه بچهماهی در وزن بالای 10 گرم دارد و پایلوت استان یزد قابل توسعه به بیش از اینمقدار نیز هست.

دکتر مطلبی در ادامه یادآور شد: برای اولینقدم 10 هزار قطعه بچه ماهی تک جنسی شده در وزنهای 10 و 50 گرمی با حضور مسئولانشیلاتی در استان یزد و در استخرهای پرورشی رهاسازی می شود.
وی اظهار داشت: افزایش ظرفیت تعداد قطعات بچه ماهی بستگی به سیاستهای سازمان شیلات دارد.
رئیس موسسه تحقیقات شیلاتایران با بیان اینکه ماهی تیلاپیا دارای ارزش اقتصادی بسیاربالایی است گفت : این گونه با گذشت سه تا چهار ماه دارای وزنی معادل 300 تا 350 گرمخواهد شد که با توجه به کشش بازار می توان اوزان دیگری را نیز انتظار داشت.

ویدر پایان تصریح کرد : در قالب طرحی جامع، ارزش غذایی تیلاپیا و تولید فرآورده های حاصلاز آن در دست اجرا است.
گفتنی است طی این مراسم حاضرین از آزمایشگاهها و سالنهای پرورش و تکثیر بازدید کرده و با روند اجرای پروژه ها آشنا شدند و از ورود تیلاپیا به استخرهای خاکی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور داخلی بافق که با دو تیپ تیلاپیا قرمز و آبی ماهی دار شده بود بازدید نمودند.